Versió oficial de Interior sobre la batuda al Raval el dia de l’Orgull Gay. Espadaler “la majoria de persones que hi ha als locals d’oci nocturn tenen excés de consum de begudes alcohòliques i drogues”

Ítems principals que defensa el departament d’Interior i el seu conseller, Ramón Espadaler, respecte a l’actuació dels Mossos el dia 28 de juny, dia del Orgull Gay, en alguns locals del Raval de Barcelona: 

  1. No va existir cap relació amb la celebració de la diada internacional de l’alliberament gai i lèsbic.
  2. La Direcció General de la Policia no té oberta, a dia d’avui, cap investigació interna per presumptes agres­sions comeses per agents de la Policia de la Generali­tat – Mossos d’Esquadra.
  3. Tots els efectius d’ARRO porten el TIP penjat i visible a la granota de l’uniforme.
  4. Per evitar incidències amb les persones que ocupaven la via pública –algunes de les quals acumulen gran quantitat d’antecedents policials–, es va establir un cordó policial permeable a la sortida i impermeable a l’entrada de persones.
  5. Les inspeccions, tot i ser administratives, es realitzen amb el reforç de l’ARRO i amb gran nombre d’efectius per evitar enfrontaments entre la inspecció policial i la clientela dels locals, atès que als locals d’oci nocturn hi ha gran quantitat de persones, molts locals amb excés d’aforament i la majoria d’aquestes també amb excés de consum de begudes alcohòliques i substàncies psicotrò­piques.
  6. Ni a Bata de Boatiné ni a cap altre local es va entrar amb l’arma de foc a la mà.
  7. El Departament d’Interior no té constància que es do­nessin cops a algunes persones, atès que no van haver incidents i tot va transcórrer amb normalitat.
  8. L’Ajuntament de Barcelona no va sol·licitar que es por­tés a terme aquesta operació.

Resposta parlamentària a David Fernández, de les CUP

El motiu per fer una inspecció administrativa en di­versos establiments del barri del Raval de Barcelona la matinada del divendres 28 de juny de 2013, amb co­bertura d’efectius d’ordre públic i de seguretat ciuta­dana, es va fonamentar en la problemàtica veïnal i en la concentració de fets delictius i de denúncies admi­nistratives.

Quant a la cadena jeràrquica, la planificació del dispo­sitiu va rebre el vistiplau del cap de la comissaria de Mossos d’Esquadra de l’ABP Ciutat Vella i el del cap de la comissaria de la Guàrdia Urbana UT1. A nivell operatiu, el dispositiu va ser dirigit per dos sotsinspec­tors, un del cos de Mossos d’Esquadra i un de la Guàr­dia Urbana de Barcelona (GUB), que van desenvolu­par les tasques de cap del dispositiu.Amb relació a la informació a la Regidoria del Distric­te de Ciutat Vella, els dispositius extraordinaris i con­junts amb Guàrdia Urbana es tracten a les meses de coordinació operativa conjuntes entre els dos cossos.

No va existir cap relació amb la celebració de la diada internacional de l’alliberament gai i lèsbic.

La Direcció General de la Policia no té oberta, a dia d’avui, cap investigació interna per presumptes agres­sions comeses per agents de la Policia de la Generali­tat – Mossos d’Esquadra.

Tots els efectius d’ARRO porten el TIP penjat i visible a la granota de l’uniforme.

Quant al lliurament de les còpies de les actes als responsables dels establiments, totes les que va aixecar la GUB van ser signades pels responsables, exceptuant la del local Bata de Boatiné, que es va negar a signar-la. La intervenció policial al carrer Robadors es va inici­ar a les 03:00 hores i va finalitzar a les 04:00 hores. El desplegament d’efectius d’ordre públic només va durar una hora i va comportar el tall de trànsit de vehicles i de persones per aquesta zona, ja que hi havia la con­centració de diversos locals d’oci nocturn i gran acu­mulació de persones a la via pública.

Per evitar incidències amb les persones que ocupaven la via pública –algunes de les quals acumulen gran quantitat d’antecedents policials–, es va establir un cordó policial permeable a la sortida i impermeable a l’entrada de persones.

Per últim, pel que fa al resultat final de l’operatiu:– Dos subinspectors de la Inspecció de Treball i Segu­retat Social (ITSS-MEYSS), acompanyats per agents de paisà del cos de Mossos d’Esquadra, van aixecar diverses actes per treballadors que hi havia en els lo­cals amb situació irregular:

8 treballadors sense alta en el Règim General.

1 perceptor de la prestació de l’atur que treballava a l’interior d’un local.

1 treballador per compte aliè que prestava serveis sen­se alta en el Règim General.

1 treballador estranger sense autorització per treballar

.– Es van fer un total d’11 detinguts:

6 per salut pública.

4 per delicte de furt.

1 per ordre judicial (furt).

– 10 denúncies administratives per tinença d’estupe­faents:

8 a clients del locals.

2 trobades al terra dels locals.

– 62 denúncies administratives per infracció d’Orde­nances Municipals (OOMM):

47 per consum de begudes a la via pública.

5 per oferiments sexuals.

5 per sorolls.

3 per venda ambulant.

1 per embrutar la via pública.

1 per fer necessitats fisiològiques a la via pública.Barcelona.

Detall sobre l’entrada al local “La Bata de Boatiné” en resposta a ICV-EUiA

L’entrada al local Bata de Boatiné estava dintre de l’operatiu conjunt entre cos de Mossos d’Esquadra (CME) i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) d’ins­pecció simultània de sis locals, planificat amb anterioritat per la seva problemàtica, principalment per mo­tius d’aforament.

Els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Ins­pecció de Treball, en dispositiu conjunt, van entrar en sis locals del Raval de Barcelona per fer inspec­cions administratives que es porten a terme des de l’any 2012 a locals problemàtics dels diferents barris de Ciutat Vella. Les inspeccions, tot i ser administratives, es realitzen amb el reforç de l’ARRO i amb gran nombre d’efectius per evitar enfrontaments entre la inspecció policial i la clientela dels locals, atès que als locals d’oci nocturn hi ha gran quantitat de persones, molts locals amb excés d’aforament i la majoria d’aquestes també amb excés de consum de begudes alcohòliques i substàncies psicotrò­piques.

El principal objectiu dels efectius d’ordre públic era garantir la seguretat del local i la integritat física dels clients, així com també la dels agents actuants. Ni a Bata de Boatiné ni a cap altre local es va entrar amb l’arma de foc a la mà, ja que no seria proporci­onal amb la tasca administrativa, ni amb la possible hostilitat de la clientela dels diferents locals. En cap local tampoc va ser necessari utilitzar cap mitjà d’or­dre públic, atès que no va haver cap incident que ho fes necessari.

Quan es practica una entrada en un local d’oci nocturn on hi ha un excés d’aforament o la clientela pot estar sota els efectes d’estupefaents o elevat consum d’alco­hol, s’ordena que els clients posin les mans enlaire per evitar llançaments de substàncies estupefaents al terra o bé per evitar que les puguin amagar. Aquesta mesura de control també té per objectiu garantir la seguretat i la integritat física dels clients i dels agents actuants. La duració d’aquesta mesura és el temps mínim im­prescindible per assegurar el local i començar amb el triatge de les persones que puguin ser d’interès policial en relació amb la tinença de substàncies estupefaents o armes, en base a la LOPSC 1/92.

El Departament d’Interior no té constància que es do­nessin cops a algunes persones, atès que no van haver incidents i tot va transcórrer amb normalitat.

L’Ajuntament de Barcelona no va sol·licitar que es por­tés a terme aquesta operació, però el districte de Ciutat Vella es coneixedor dels operatius conjunts del CME i la GUB per a minimitzar les molèsties veïnals noc­turnes i inspeccionar els incompliments administrati­us dels locals. Posteriorment, les actes administratives aixecades per CME i GUB es tramiten i es tracten a les taules administratives del districte de Ciutat Vella.Finalment, cal dir que en tot moment es van garantir els drets de les persones afectades.

Barcelona, 16 d’octubre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s