La situació de l’atenció en salut mental als centres de secundària de Barcelona

Fa 11 anys que els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat apliquen a la ciutat de Barcelona el programa Salut i Escola (PSiE). L’objectiu ha estat sempre molt clar: millorar la salut dels adolescents a través d’accions a l’escola. Com es fa? Doncs “amb activitats especifiques i consultes individuals per la promoció de la salut, la prevenció de les situacions de risc, la detecció precoç dels problemes de salut i posterior atenció i l’afavoriment de l’accessibilitat dels adolescents als programes de salut i als serveis sanitaris.Es desenvolupa a tots els centres educatius de secundària –preferentment de segon cicle–, dins la xarxa de centres públics i concertats.”

Durant tots aquests anys els temes de salut sexual i els d’alimentació han estat els més consultats i els principals objectes de les accions dels professionals que hi treballen. No obstant l’àmbit de la salut mental ha estat sempre poc tractat. Segons les darreres dades del PSiE del curs 2012-13 (oct 2014) tot i ser el 13,6% de les consultes fetes pels adolescents barcelonins, només recull el 0,4% del total d’activitats de promoció de la salut, un 0,3 % a les escoles públiques i només un 0,4% a les concertades.

Actuacions Salut Mental

Pel que fa a la responsabilitat de les activitats ens trobem que només un 0,1% dels professors van fer-ne una d’específica sobre salut mental, deixant en mans dels professionals del programa i “altres persones” aquest tipus d’actuació.

Qui fa les actuacions PSiE

Consultes directes dels nens

En el camp de les consultes individuals que fan els nens “en aproximadament la meitat de’elles s’ha tractat el tema de sexualitat. El tema d’alimentació i activitat física ha estat el segon més tractat (24,0%), seguit del consum de drogues (incloent tabac, alcohol i altres drogues il·legals) (14,1%) i d’aspectes de la salut mental (13,6%). En un terç de les consultes s’ha parlat sobre la violència, la salut social o altres temes. Entre aquestes, en un 2,7% de les consultes es van tractar temes sobre violència, en un 15,3% temes de salut social i entorn i en un 16,4% altres temes. Cal assenyalar que en les consultes fetes per les noies s’ha parlat sobre alimentació i activitat física (27,5%) en major proporció que en els nois (17,8%). En canvi, en nois la proporció de consultes sobre sobre consum de drogues (19,0%) i salut mental (15,4%) és superior que la de noies (11,3% i 12,6%, respectivament).”

Consultes nens secundària

El 28,3% de les 294 consultes en que s’ha tractat aspectes sobre salut mental, assenyala l’últim informe 2012/13 “han estat sobre problemes a l’aula amb companys i companyes i el 27% sobre ansietat, essent els dos aspectes més consultats. Alguns aspectes sobre salut mental en general (22,9%), el dèficit d’autoestima (20,1%), el trastorn de la son (16,0%), la depressió (8,2%) i la hiperactivitat (4,8%) són altres dels aspectes tractats en les consultes relacionades amb la salut mental (figura 26).”

Consultes salut mental

Poques derivacions a centres

Quan així ho consideren convenient els professionals del PSiE deriven alguns casos a centres de tractament específic. De les 285 derivacions realitzades al curs 2012-2013, el 43,2% s’han realitzat a un professional dels Equips d’Atenció Primària, 19,3% al ASSIR (centres d’informació en eduicació sexual), el 18,3% al CSMIJ (centres per tractar dolències mentals) i el 3,9% al SOD. El 15,4% restant de les consultes derivades s’han derivat a especialistes d’altres entitats (dades no mostrades). No obstant la informació de derivacions indica les consultes en les que els responsables de la consulta ha recomanat a l’estudiant de dirigir-se al professional adequat, la qual cosa no implica que l’estudiant hagi seguit la recomanació de derivació.” alerten.

11 anys d’activitats que no tenen en compte les consultes als nens

Finalment una recomanació que fan els autors de l’informe i que alerta “que el PSiE no té cap sistema de connexió entre les consultes realitzades en una escola i les activitats que es duen a terme. Seria recomanable que el PSiE incorporés un sistema d’identificació de les principals consultes realitzades en un centre escolar per tal de proposar i implementar activitats relacionades amb la temàtica de les consultes realitzades i que les activitats programades donin una resposta adequada.”

Es a dir, que les accions als centres escolars del programa Salut i Escola no segueixen una lógica basada en les consultes fetes als propis alumnes.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s