La Generalitat puja el cànon per l’ús de les línies 9 i 10 a TMB

El preu que el govern català cobra a Transports Metropolitans de Barcelona per l’us de la infraestructura de les línies 9 i 10 del metro torna a augmentar. L’anomenat cànon ferroviari s’incrementa en prop de 10 mil euros per quilòmetre cada mes. Si l’any 2014 es pagaven 413.285 euros per quilòmetre el requeriment de pagament del 2015 aprovat fa pocs dies pel departament de Política Territorial, que encapçala Santi Vila, obliga a TMB a abonar 423.088 euros. És un increment del 2,4% en un 2015 on la principal noticia que es donava als usuaris del transport públic era la congelació de les tarifes.

Metro buena

Així doncs mentre per una banda s’exerceix la contenció dels preus que repercuteixen directament en les butxaques dels usuaris (coincidint també amb un periode electoral) de l’altra es continua augmentant aquest cànon que ha d’abonar una empresa amb diners públics com és TMB.

Des que CiU va arribar al govern  el cànon que Trasports Metropolitans ha de pagar per utilitzar la línia 9 i la 10 ha augmentat prop del 10%, passant de  385.258 euros el 2011 als 423.088 d’aquest 2015.

L’Ajuntament de Barcelona pregunta si els transsexuals “han de seguir alguna mena de tractament psiquiàtric”

L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat a l’empresa GESOP una enquesta on, entre d’altres qüestions, pregunta als barcelonins si creuen que les persones transsexuals “han de seguir alguna mena de tractament psiquiàtric” o si gais i lesbianes “han de tenir fills.” Ho fa dins d’un apartat anomenat “Drets Civils” d’un qüestionari on també es pregunta si “el molestaria que el seu fill sigui transsexual o homosexual, si aquests col·lectius juntament amb els bisexuals estan discriminats o si les escoles han de fer pedagogia sobre aquestes condicions sexuals”. Finalment també vol saber si l’ajuntament cal que hi faci polítiques específiques.

Un altre apartat de l’enquesta, feta aquests dies per telèfon, pregunta sobre la immigració a la ciutat. Demana que es valori la “diversitat“, vol saber si és una “realitat positiva” i si l’enquestat creu que “els col·lectius d’immigrants fan tot el possible per integrar-se a la societat d’acollida.

Finalment també es pregunta als barcelonins si la prostitució és un problema, si s’ha de tenir espais per exercirla i a quins indrets de la ciutat, si s’ha d’amagar i què ha de fer l’ajuntament. En aquest punt hi ha moltes preguntes sobre els serveis que ofereix ja el consistori, cosa que, per cert, també passa quan es demana sobre habitatge. Des de l’àrea que dirigeix Maite Fandos sembla que volen fer-se una idea exhaustiva de l’opinió dels barcelonins sobre els aspectes “socials” de la seva política mesos abans de les eleccions municipals, previstes pel maig del 2015.

Aquest és un resum del qüestionari: Continua llegint

Els resultats del #9N a Barcelona ciutat

Us ofereixo un Excel amb els resultats dels punts de votació del 9N a la ciutat de Barcelona. Si voleu consultar quanta gent va anar a votar al vostre col·legi, quants si/si o si/no hi va haver i els tants per cent corresponents només heu de clickar aquí Resultats locals de Barcelona.

És informació oficial subministrada pel departament de Governació i Relacions Institucionals.

Us linko també la informació que Camilo Baquero ha fet a El Pais amb la informació d’aquest Excel. Una bona anàlisi. També us adjunto la noticia que ha fet Meritxell M.Pauné a La Vanguardia amb aquestes dades.

Com evitar la violència a les manifestacions de #CanVies

Molts en mirar d’analitzar les causes que han motivat ja 3 dies de violència urbana amb motiu del desallotjament i enderroc de Can Vies citen motius com la presència d’infiltrats o que el moviment okupa acull un petit grup de violents. Jo no entraré en aquest anàlisi per que no tinc les dades necessàries. Si explicaré el que vaig observar a la manifestació d’aquest dimecres 28 de maig.

Els “violents” eren en bona part nois d’entre 16 i 20 anys que anaven a liarla per l’emoció de l’enfrontament. N’hi havia pocs més calmats que veies que començaven a tombar contenidors tant al carrer Creu Coberta com als adjacents (per dificultar el pas de les furgones de la policia) i eren secundats després per la majoria.

Una vegada s’havia establert el que podriem dir un sistema de barricada amb foc començava l’enfrontament amb els Mossos que hi havia al davant i que consistia amb el llençament de pedres i ampolles. Uns pocs portaven martells amb els que miraven de trencar els aparadors. Aqui teniu la seqüencia dels fets:

Després, i una vegada es va trencar el front principal d’enfrontament de la capçalera de la mani van començar més de 3 hores de corredisses pels carrers de Sants. Es va seguir el model clàssic d’un dispositiu policial que actua en punts de manera molt forta i es retira per anar a un altre lloc. I així 3 hores.

Tot plegat es podia haver evitat? Si. De qui és la culpa? De les dues bandes, però amb un grau de responsabilitat molt diferent. Comencem per l’actuació policial. Els Mossos tenen la legitimitat de l’ús de la força com a cos policial d’un estat de dret. El problema és que una manifestació que es troba davant molts agents antiavalots en formació, preparats per actuar no reacciona igual que si es troba a uns agents de la Guardia Urbana que els indiquen que la marxa ha de continuar per un o altre carrer. És veritat que el dispositiu es prepara d’acord amb el que s’espera, i que s’arrisca la integritat física d’uns agents de la Urbana si es posen al davant. Però aqui entra la responsabilitat de l’altra part, dels manifestants.

Front Mossos Can Vies

A les manifestacions del 15M va haver incidents, però va quedar molt clar que eren protagonitzats per grups aliens al moviment que es col·locaven als voltants o al final de la marxa. Com va quedar tan clar? Per que els organitzadors havien establert un servei d’ordre propi que delimitava qui es manifestava. I eren clarament visibles amb armilles reflectants. Això passa a les concentracions de Can Vies? NO. La idiosincràsia del moviment sembla que fa impossible establir aquesta mesura de seguretat i ordre en qualsevol manifestació. I en el cas específic que ens ocupa fa que es barregin i mimetitzin els violents amb les persones que es manifesten pacíficament.

Així doncs i cenyint-nos específicament a la violència urbana es podria evitar o almenys reduir amb un senzill exercici de responsabilitat per part dels manifestants, d’una banda, i també per una mica més de mà esquerra per part dels comandaments que estableixen els dispositius d’antiavalots.

 

Barcelona: paradis de l’skate de risc

La pràctica de l’skate a la ciutat de Barcelona  ja una llarga trajectòria de desacords entre els fans d’aquest esport urbà i les autoritats a causa de l’ús de l’espai públic. Als últims temps, però, hi ha un autèntic desembarcament d’skaters professionals (estrangers la majoria) a la ciutat. Recorren tota Barcelona fent autèntiques exhibicions que graven i posteriorment pengen a la xarxa (Youtube). En aquestes actuacions aquests skaters, amb una impunitat total, es dediquen a fer algunes accions que es podrien catalogar de perilloses. Patinen entre els cotxes al mig dels carrers a gran velocitat, s’agafen als vehicles en marxa (sols o fent cadenes) per “remolcar-se” o, a causa de les grans velocitats que agafen, cauen a l’asfalt enmig de vehicles, amb l’evident perill per la seva integritat física que això suposa.

Skater amb Bus de barri Skater cau en pas zebra Skater cau i moto frena Skater passat mig trànsit Skater remolcat Skaters amb grua Skaters cadena enmig cotxes

A més i fora d’aquestes pràctiques realitzen els vídeos sense els permisos municipals pertinents i arriben a utilitzar drones per fer planols aeris, una pràctica que pot vulnerar la protecció de dades dels ciutadans.

El futur negoci de la T-Mobilitat. El detall dels beneficis per l’empresa que el gestioni

Les condicions econòmiques que marcaran els beneficis de l’empresa que gestioni la T-Mobilitat (que pagarà 72,6M € per obtenir-ho) “s’acabaran de decidir en funció de l’objecte i el sistema contractual“. Així ho marca el plec de condicions del concurs d’adjudicació d’aquest nou model tarifari de l’ATM. Tot i això es “defineix un marc teòric factible” on la comissió de venda/recàrrega amb atenció personal serà del 2,7% i la comissió de recàrrega per mitjans electrònics serà de l’1,5%.”
T-MobilitatGencat.cat
————————————————————————-
Plec condicions. Pag 78
“Retribució a l’Adjudicatari
Pel que fa a les retribucions, s’acabaran de decidir en funció de l’objecte i el sistema contractual, però a continuació es defineix un marc teòric factible. Es realitzaran en el marc de la Mesa de la Cambra de Distribució d’Ingressos, on l’Adjudicatari passarà a
formar part de la mateixa. De forma mensual, es procedirà a la retribució de la gestió en les condicions de pagament establertes en el Reglament de la Mesa de la Cambra, distingint-se entre el que serà la retribució de la part tecnològica del projecte i la retribució de la part comercial del mateix, quedant fixades aquestes retribucions de la següent manera:
Retribució tecnologia:
Aquesta retribució correspondrà a l’adquisició, instal·lació i manteniment del maquinari i sistemes. La retribució o el càlcul de la mateixa per la part de maquinari/programari es realitzarà a través d’una Tarifa de Gestió per cadascuna de les validacions fetes en les màquines de validació instal·lades, independentment del títol de transport utilitzat(targeta T-Mobilitat, títols socials o no integrats). Aquesta fórmula s’utilitzaria en el cas de CPP, si la fórmula contractual acabés sent un arrendament operatiu la retribució seria mitjançant un cànon.
La Tarifa de Gestió es detallarà en diferents parts: inversió inicial, manteniment, ampliacions tecnològiques, nous equipaments …
Aquesta Tarifa de Gestió tindrà un bonus/malus de terminis d’instal·lació, de funcionament … , assumpció del risc tecnològic. També estarà subjecte a bandes de demanda.
Retribució gestió comercial:
Per la gestió de comercialització i distribució de la targeta T-Mobilitat, la retribució es realitzarà com a despeses del sistema a càrrec de la Mesa de la Cambra. La comissió de venda/recàrrega amb atenció personal serà del 2,7% i la comissió de recàrrega per mitjans electrònics serà de l’1,5%. Per a la inversió i gestió dels centres de l’ATM d’atenció al client i de gestió de la informació del transport, la retribució es realitzarà com a despeses del sistema a càrrec de la Mesa de la Cambra.
Aquesta despesa tindrà un bonus/malus de qualitat de servei, de disponibilitat …
Beneficis compartits ATM-Adjudicatari:
Aquests beneficis compartits aniran enfocats a minorar les despeses del sistema, i estan també pendents de determinar els percentatges i la naturalesa dels efectes a compartir en funció de l’objecte contractual, també a través de la Mesa de la Cambra,
i seran obtinguts en els següents àmbits:
• Publicitat T-Mobilitat: inserció de publicitat en la targeta i nous suports
(gadgets).
• Comercialització exterior: l’Adjudicatari podrà exportar la tecnologia i el model
tarifari de Catalunya que s’implanti, sota llicència de l’ATM.
• Incorporació altres serveis de mobilitat: incorporació progressiva d’altres
serveis de mobilitat: aparcament, taxis, bicing, peatges … a l’àmbit de
Catalunya.”

La Generalitat allarga el tancament de La Model fins a finals del 2016

Contrariament al que va anunciar al Parlament el conseller de Justicia, Germà Gordó, la presó Model de Barcelona no es tancarà l’any 2015. S’haurà d’esperar com a mínim un any més, al 2016, per poder fer el trasllat definitiu al nou centre penitenciari que es construirà a la Zona Franca. Així ho ha informat a la cambra catalana el director de Serveis del departament de Justicía, Xavier Farriols.

Presó Model

Foto: Maite Carranza

Gordó va anunciar en una compareixença al Parlament a l’octubre passat que La Model es desmantellarà al 2015, però les previsions internes del seu departament, del mes desembre, allarguen aquest terminis fins a finals del 2016, data prevista d’acabament del nou centre de la Zona Franca. Tot plegat, però, resta pendent “d’un conveni que s’ha de negociar entre la Generalitat i l’ajuntament de Barcelona“, segons alerta Farriols.

D’altra banda també s’informa que aquest any es farà el projecte per rehabilitar l’altra presó que encara resta a Barcelona, la de dones. Wad-Ras, ubicada al districte de Sant Martí, ja ha estat visitada pels tècnics de Justícia i d’Infrastructures.cat per planificar la posada en marxa de l’acondicionament del centre.

Versió oficial de Interior sobre la batuda al Raval el dia de l’Orgull Gay. Espadaler “la majoria de persones que hi ha als locals d’oci nocturn tenen excés de consum de begudes alcohòliques i drogues”

Ítems principals que defensa el departament d’Interior i el seu conseller, Ramón Espadaler, respecte a l’actuació dels Mossos el dia 28 de juny, dia del Orgull Gay, en alguns locals del Raval de Barcelona: 

  1. No va existir cap relació amb la celebració de la diada internacional de l’alliberament gai i lèsbic.
  2. La Direcció General de la Policia no té oberta, a dia d’avui, cap investigació interna per presumptes agres­sions comeses per agents de la Policia de la Generali­tat – Mossos d’Esquadra.
  3. Tots els efectius d’ARRO porten el TIP penjat i visible a la granota de l’uniforme.
  4. Per evitar incidències amb les persones que ocupaven la via pública –algunes de les quals acumulen gran quantitat d’antecedents policials–, es va establir un cordó policial permeable a la sortida i impermeable a l’entrada de persones.
  5. Les inspeccions, tot i ser administratives, es realitzen amb el reforç de l’ARRO i amb gran nombre d’efectius per evitar enfrontaments entre la inspecció policial i la clientela dels locals, atès que als locals d’oci nocturn hi ha gran quantitat de persones, molts locals amb excés d’aforament i la majoria d’aquestes també amb excés de consum de begudes alcohòliques i substàncies psicotrò­piques.
  6. Ni a Bata de Boatiné ni a cap altre local es va entrar amb l’arma de foc a la mà.
  7. El Departament d’Interior no té constància que es do­nessin cops a algunes persones, atès que no van haver incidents i tot va transcórrer amb normalitat.
  8. L’Ajuntament de Barcelona no va sol·licitar que es por­tés a terme aquesta operació.

Resposta parlamentària a David Fernández, de les CUP

El motiu per fer una inspecció administrativa en di­versos establiments del barri del Raval de Barcelona la matinada del divendres 28 de juny de 2013, amb co­bertura d’efectius d’ordre públic i de seguretat ciuta­dana, es va fonamentar en la problemàtica veïnal i en la concentració de fets delictius i de denúncies admi­nistratives. Continua llegint