Les consultes dels adolescents sobre violència i maltractaments creixen un 700% en 9 anys

Les consultes sobre violència i maltractaments dels adolescents catalans han augmentat més del 700% des del 2004 i fins a l’actualitat. Així ho indiquen les dades del programa “Salut i Escola” a les que ha tingut accés elspassosperduts. Mentre que al curs 2004-2005 només significaven el 0,7% de les consultes ara ja són el 5,1%, amb un increment real del 721%.

La sexualitat, l’alimentació i la salut mental continuen sent els principals temes de preocupació dels adolescents catalans. Per sexes les noies tenen com a principal dubte la sexualitat, mentre que els nois pregunten més pel consum de substàncies. L’anàlisi del “Salut i Escola” ens dona  l’evolució, positiva, a l’hora de preguntar no només del tema estrella, la sexualitat (que del 28,6% al curs 2004-2005 ha passat al 34,3% al curs 2011-12) sinò també dels problemes alimentaris i de salut mental. Així mentre al 2005-2006 les consultes sobre alimentació eren el 22% ara arriba al 27,1%. Les de salut mental han passat del 13,3% al 21,9%, amb un increment real als últims 9 anys del 65%.

Les dades d’aquest programa apunta també una evolució interessant respecte als temes que preocupen especialment als varons. I és que els nois adolescents catalans es preocupen cada vegada més de la seva salut mental i de la seva alimentació, dos temes fins ara que preguntaven més les noies,  de igual manera que del sexe o del consum de drogues.

A nivell general i tenint en compte que les noies fan més consultes en l’actualitat el sexe i l’afectivitat són 1 de cada 3 preguntes del programa (37,1% al curs 2010-11 i 34,3% al 2011-12), mentre que els dubtes sobre alimentació cada vegada estan més presents, passant del 25,1% al 2010-11 al 27,1% al 2011-12. La preocupació sobre la seva salut mental també ha augmentat del 18,7% de les consultes al curs 2010-11 al 21,9% al 2011-12.

Les noies pregunten per questions relatives a la sexualitat, l’alimentació, la salut mental, les substàncies adictives i sobre maltractament. Pels nois els dubtes comencen primer per les drogues. Segueixen la sexualitat, la salut mental, l’alimentació i la violència i maltractament.

Adolescents elspassosperduts

 

 

 

Anuncis