El consum de la píndola de l’endemà cau a la meitat des que es dóna a les farmàcies

L’any 2010, el primer any sencer en què les farmàcies catalanes van començar a dispensar sense recepta les píndoles de l’endemà, és van vendre 108.503 píndoles contraceptives d’emergència a Catalunya. L’any 2011 la xifra ja va baixar fins a les 82.841, a 67.948 al 2012 i a 55.764 al 2013 , l’últim any del qual el departament de Salut disposa de dades. Això significa que el consum ha baixat més d’un 50% (51,4% exactament) en només 3 anys.

Aquestes dades indiquen que una de les principals pors d’alguns col·lectius contraris a la dispensació sense recepta, que es convertís en un mètode anticonceptiu habitual per algunes dones, no s’ha materialitzat. Tot el contrari. Aquest és el detall per mesos des de setembre de 2009, quan es va començar a vendre sense recepta a les farmàcies i fins al 2013.

Píndoles de l'endemà farmàcies

Pel que fa a la dispensació d’aquests fàrmacs a la xarxa pública, on hi acudeixen els casos que normalment no poden pagar el tractament a les farmàcies, aquesta s’ha mantingut estable. L’any 2011 es van donar 22.157, el 2012 un total de 23465 i 22.470 al 2013.

Píndoles l'endemà a xarxa pública

Anuncis

1 de cada 5 avortaments a Catalunya és farmacològic

El 19% dels avortaments que es practiquen a Catalunya són farmacològics, es a dir, sense intervenció i amb la ingesta de la pindola RU-486. Així ho indiquen les últimes dades del departament de Salut, les de 2012, a les que ha tingut accés elspassosperduts. Aquest métode es va començar a implementar fa poc més de 2 anys, al febrer de 2011.

Avortament farmacològic elspassosperduts

L’interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica s’ha de fer com a màxim fins les 7 setmanes de gestació. És un tractament que es dóna a clíniques o hospitals però necessita d’una valoració diagnòstica prèvia per assegurar que no hi hagi contraindicacions. El protocol diu que “en la primera visita, la dona es pren la medicació. A les 36-48 hores aproximadament, ha de tornar a la clínica per completar el tractament i ha de restar unes hores en observació (aproximadament 4 hores). Després d’aquest procés, cal esperar que es produeixi l’avortament i tornar a la clínica entre una setmana i quinze dies després, per veure si s’ha produït la pèrdua total o no.”