Les víctimes de delictes a domicilis i segones residències es dobla en 4 anys a Barcelona

La victimització per delictes a domicilis d’una banda i a segones residències dels barcelonins per l’altra han augmentat entre en 2008 i el 2012 un 93,3% ( de 1,5 a 2,9) i un 119% (de 3,1 a 6,8)  respectivament. Així ho indiquen les xifres de l’Enquesta de Victimització que ha fet pública l’Ajuntament de Barcelona. Si ens fixem només en la diferència entre el 2011 i 2012, quan CiU ja governaba a la ciutat, l’augment ha estat del 38% en les victimes de fets delictius a domicilis de barcelonins, mentre que ha augmentat un 46% en el de segones residències.

Victimització BCN 2008-2012 elspassosperduts

 

Pel que fa a les víctimes en l’àrea de la seguretat personal han augmentat entre el 2008 i el 2012 un 31,7% a la ciutat. També és molt interessant el gràfic de victimització de Barcelona dels últims 30 anys. Els augments més significatius han coincidit amb la crisi dels 80 i amb l’actual.

Victimització 30 anys BCN elspassosperduts

 

 

Anuncis

La crisi fa caure a la meitat el preu dels pisos de 2ª mà a Barcelona. Els nous cauen un 26% segons dades de l’ajuntament

El preu de l’habitatge de segona mà ha caigut a la meitat en només 6 anys a Barcelona, del 2006 al 2012. Concretament el 51,2%. Hi ha districtes on la caiguda del metre quadrat arriba a percentatges que voregen el 90%. És el cas de Nou Barris, amb un 87,6%, seguit de Sant Andreu, amb un 82,2%, i Sants-Montjuïc , amb un 78,4%. On menys ha baixat el preu és a Les Corts, amb un 38,7%. Així ho indiquen dades urbanístiques de l’Ajuntament a les que ha tingut accés elspassosperduts.

Habitatge 2ª mà elspassosperduts

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona 

La vivenda nova també ha caigut, un 26,6%, entre els anys 2008 i 2012. Va aguantar preus al 2007, contràriament al que passava amb la de segona mà, però a partir del 2008 va iniciar una davallada que hores d’ara continua. Sobre els districtes on més s’ha notat la rebaixa del metre quadrat no tenen res a veure amb la fotografia del mercat de pisos usats. Les Corts és la zona de Barcelona on més han caigut els preus, amb un 60%, seguit per Sant Martí, amb un 52,2%, i Horta-Guinardó, amb un 34,6%.

Habitatge nou a BCN elspassosperduts

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona 

La crisi augmenta les estafes i les estrebades un 50% a Catalunya

L’index de criminalitat en l’àmbit de les faltes d’estafa a Catalunya s’ha disparat des de l’inici de la crisi econòmica prop del 50%. En concret s’ha passat de 10.048 faltes d’aquest tipus registrades l’any 2009 a les 14.855 del 2012, segons dades del departament d’Interior a les que ha tingut accés elspassosperduts. El gruix de l’increment, però, amb un 23,44%, s’ha produit al 2012. Els Mossos d’Esquadra veuen aquest augment amb preocupació, tant o més que amb el cas de les estrebades. I és que aquest últim delicte ha crescut en només 2 anys un 53%, passant de 4.766 al 2010 a les 7.333 del 2012.

L’anàlisi que es fa des dels Mossos d’Esquadra per explicar el repunt en les estafes es que “ve determinat per un canvi en el tipus de delictes d’il·lícits comesos i la seva metodologia, ja que aquest tipus de fet requereix menys especialització i poca preparació i el guany, tot i que de menor quantia, és més ràpid i diligent. En canvi, per cometre faltes de furts es requereix d’una habilitat més acurada i d’una preparació més a consciència“.

Precissament els delictes de furts, no les faltes, han augmentat també signicativament des del 2009. Aquell any es van cometre 56.945. Al 2012 s’arriba ja als 66.807, un 17,3%  més.