El govern de CiU només farà l’any vinent 3 dels 18 equipaments previstos a la ciutat de Barcelona

Llistat de projectes d’equipaments redactats pel govern (Infraestructures.cat) per la ciutat de Barcelona. En negreta els que finalment la Generalitat s’ha compromés a tirar endavant aquest 2013 que acaba i al 2014. El grau d’incompliment és del 84%. L’executiu de … Continua llegint

Boi Ruiz diu que les obres de l’illa d’equipaments del Guinardó comencen aquest mes de juliol

“La construcció del nou centre d’atenció primària a l’illa d’equipaments municipals del Guinardó, a Barcelona, és una actuació encarregada a l’empresa municipal Regesa pel Servei Català de la Salut a través de conveni amb el Consorci Sanitari de Barcelona. Es preveu que l’obra estigui finalitzada i el seu equipament realitzat a finals de 2014, per a procedir a la seva posada en funcionament a inicis de 2015.

Després d’una aturada temporal de les obres, a inicis del mes de juny, l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat la imminent represa dels treballs a l’illa d’equipaments del barri del Guinardó, una vegada aprovada pel Consistori una partida de 2 milions d’inversió addicional als 2,5 ja previstos per aquest any, i anunciat el compromís d’altres 4,2 milions el proper any 2014.

Pel que fa a la residència per a la gent gran, es preveu que es reiniciïn les obres el mes de juliol i es finalitzin les obres de construcció durant l’any 2015. Un cop finalitzada l’obra, la residència entrarà en servei en funció de les disponibilitats pressupostàries

Boi Ruiz”