L’euro per recepta va reduir el consum de medicaments a menys de la meitat a Catalunya

L’euro per recepta va aconseguir reduir el consum dels medicaments a Catalunya a menys de la meitat en acabar els 7 mesos que va estar en vigor. Així ho indiquen les dades que el departament de Salut ha enviat al Parlament, que detallen a més que la Generalitat va recaptar 50 milions d’euros gràcies a aquesta mesura.

Les xifres enviades per Boi Ruiz són prou indicatives. Durant el juliol de 2012, el primer mes sencer que l’euro per recepta va funcionar, el govern va recaptar  9.115.161 euros. A partir d’aqui la davallada es continua fins arribar al gener d’enguany, quan la mesura va ser paralitzada pel Tribunal Constitucional. Durant el primer mes de 2013 la Generalitat va percebre només 4.341.079 euros. La diferencia entre l’inici de la implantació i el seu final és de prop de 4,8 milions i percentualment la caiguda en la recaptació és del  52,4%.

Recaptació taxa euro per recepta

juny-12…………………. 1.880.523 €

juliol-12………………… 9.115.161 €

agost-12…….. ………… 8.416.321 €

setembre-12 …………..7.140.104 €

octubre-12 …………….7.307.012 €

novembre-12…………. 6.269.903 €

desembre-12…………..5.493.581 €

gener-13……………….. 4.341.079 €

Font: Departament de Salut

 

Pel que fa al copagament sanitari imposat pel govern del PP ha significat al mateix periode de vigència de l’euro per recepta, de juliol del 2012 al gener de 2013, una aportació de 76,5 milions per part dels catalans. Si sumem les dues taxes la xifra és de 126,6 milions d’euros.

Anuncis

El govern preveu perdre 200 milions d’euros per no cobrar l’euro per recepta aquest 2013. 641 persones s’havien negat a pagar-lo

La suspensió de l’euro per recepta el dia 17 de gener passat significarà per les arques de la Generalitat un impacte de uns 200 milions d’euros. Així ho ha informat al Parlament el conseller de Salut, Boi Ruiz.  Una partida més a tenir en compte en la confecció d’uns pressupostos ja bastants difícils de pactar amb ERC.

Els números que ha fet el departament ens diuen que no cobrar aquesta taxa suposarà un augment de la despesa esperada de 111 milions d’euros (increment del 9% sobre la facturació esperada), als quals s’han d’afegir 87 milions per la pèrdua de la recaptació des del dia de la suspensió.

D’altra banda i fins a la suspensió per part del TC del cobrament de l’euro per recepta, un total de  641 ciutadans són les persones que s’han negat a pagar l’euro per recepta fins la seva suspensió.