L’Ajuntament de Barcelona no negociarà amb les families que han retingut la quota de les bressols. També notifica que les poden acabar embargant

L’Ajuntament de Barcelona, i concretament el regidor d’Educació Gerard Ardanuy, ha enviat una carta a totes les ampes de les bressols municipals on avisa que, si no es paguen les quotes, es procedirà a “traslladar l’expedient a l’Institut Municipal d’Hisenda perquè iniciï el procediment de recaptació executiva”. És la resposta a la retenció del pagament que prop de 400 families de nens i nenes de bressols han decidit realitzar per mirar de dialogar sobre les retallades que han patit.

I, que és la recaptació executiva? “Son aquell conjunt d’actuacions portades a terme per l’Administració tributària, per tal d’aconseguir el cobrament d’un deute de dret públic. Aquestes actuacions poden comportar fins i tot l’embargament de béns si el deute no és ingressat en el període de pagament reglamentàriament establert.”

Ardanuy acaba la missiva instant a les ampes a “que s’informi a les famílies de les consequències ” de la seva decisió.

Anuncis