El govern dona a BBVA i CaixaBank, responsables de bona part de les execucions hipotecàries i de les preferents, la formació en “finances” dels joves catalans

La conselleria d’Ensenyament ampliarà i potenciarà un programa on entitats bancàries com ara BBVA-Unnim o CaixaBank , responsables juntament amb el Banco Santander i Bankia del 59% dels embargaments de pisos a Espanya segons l’últim informe de la PAH, formen en finances als joves catalans de 4t d’ESO en diferents tallers. Concretament ” els tallers es corresponen amb el tractament de temes relacionats amb l’administració dels propis diners, l’estalvi, les característiques dels crèdits, exemples de productes d’inversió o de planificació financera. Així mateix, es vol donar resposta a diferents qüestions més concretes del dia a dia i relacionades amb el consum .”

Les classes les imparteixen ” personal voluntari” de les “les entitats bancàries participants BBVA-Unim, La Caixa i Banc Sabadell. En el proper curs (aquest 2013-14) és possible la incorporació d’altres entitats.” Són “5 tallers d’una hora de durada cadascun i que són impartits per monitors voluntaris d’entre professionals en actiu o antics professionals del sector financer que posen a l’abast dels alumnes els seus coneixements i experiències des del punt de vista personal i professional, tot combinant breus explicacions teòriques amb diverses activitats més pràctiques”.

Aquest curs 2012-13, que acaba de finalitzar, s’ha fet formació a “un total de 106 centres, dels quals 61 (57%) són concertats, 42 públics (40%) i 3 privats (3%).”

Els objectius del projecte és iniciar l’alumnat en el coneixement d’elements bàsics d’educació financera, conèixer les característiques de diferents productes financers, així com disposar d’informació per tal de ser capaç de valorar críticament el paper de les entitats financeres en l’economia i la societat actuals.

Barcelona, 10 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver”

Anuncis

Els desnonaments augmenten a Catalunya un 45%. 41.000 families pendents de llançament

Les execucions hipotecàries han augmentat a Catalunya més d’un 45% en només 2 anys. Els jutjats catalans han augmentat en el període 2010-2012 les resolucions de llançament de 9.582 a prop de 14.000. Així ho indiquen dades del departament de Justícia a les que ha tingut accés elspassosperduts, que també detallen com a finals de 2012 hi havia 41.000 famílies pendents de la execució hipotecària del seu habitatge. Només 2 anys abans eren prop de 34.000. Això vol dir que els nuclis familiars que veuen en risc la seva vivenda ha augmentat un 20,5%.

Els detalls per províncies i el total.

Desnonaments Cat elspassosperduts

La Generalitat només aconsegueix parar 1 de cada 3 execucions hipotecàries

La Generalitat només ha aconseguit aturar 1 de cada 3 desnonaments al 2012 amb el seu servei d’assessorament sobre el deute hipotecari, Ofideute. L’objectiu principal del servei és, segons la Generalitat, “evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels préstecs hipotecaris”. De les 1.109 actuacions d’intermediació iniciades han acabat amb un pacte amb les entitats bancàries 356, un 32,1% del total. Són dades del departament de Territori i Sostenibilitat, que donen el detall per comarques.

Una mica més de la meitat de les intermediacions, 566, s’han fet al Barcelonès i al Vallès Occidental, tot i que amb diferent efectivitat. Mentre que a la primera comarca només 1 de cada 6 tenia èxit a la segona s’ha aconseguit un 50% d’acords entre famílies i entitats de crèdit.

Ofideute és, segons la web del departament de Territori, “ un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal. Aquest servei s’ofereix a intercedir per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i el manteniment de la llar en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.