Les retallades fan que les operacions als principals hospitals catalans baixin un 11%

Els centres hospitalaris més importants de Catalunya han reduït la seva activitat d’intervencions quirúrgiques en un 11% entre el 2010 i el 2012. Així ho indiquen dades del departament de Salut a les que ha tingut accés elspassosperduts. Això vol dir que 1 de cada 10 pacients d’aquests hospitals no ha estat atés.

La davallada més important s’ha produit al centre de referència del Baix Llobregat, Bellvitge. Mentre que al 2010 va fer 18.941 operacions al 2012 va acabar amb 16.400, un  15,4% menys.

 

     Hospital            Intervencions 2010            Intervencions 2012                    Reducció

 

Vall d’Hebrón              29.211                                            27.102                        -7,8%

 

Clínic                               21.194                                            19.488                        -8,7%

 

Bellvitge                          18.941                                            16.400                        -15,4%

 

Sabadell                          16.424                                            15.038                         -9,2%

 

Sant Pau                         15.861                                             14.095                         -12,5%

 

Font: El·laboració pròpia a partir de dades enviades pel departament de Salut al Parlament

 

 

 

Anuncis

Els treballadors de la salut pública han perdut un 21% de poder adquisitiu en 2 anys

Les retallades en salut han significat pel personal sanitari català una disminució de prop del 12% del seu sou. Si a aquest percentatge li afegim la inflació des del 2010 (amb un IPC que sumat fins al 2012 dona un 9,1%) veiem que el poder adquisitiu d’aquest col·lectiu ha baixat en realitat un 21%.

En només 2 anys anys i comptant amb la reducció de la paga extra al 2012 el personal sanitari públic català de l’ICS i de la Xarxa d’Hospitals (XHUP) ha perdut una mitjana de l’ 11,8% de la seva retribució anual, segons dades del propi departament de Salut. Els que més han vist retallat el seu sou són els metges especialistes de primària, amb 6.939 euros menys i una davallada del 13,9%. Els que menys els zeladors amb 1.944 euros menys i una rebaixa del 10,9%.

Llistat complert. Font: Departament de Salut

Evolució salarial personal sanitari elspassosperduts

Taula de pèrdua percentual per lloc de treball entre 2010 i 2012

Facultatiu especialista hospital……………………………………… 12,14%

Facultatiu especialista primària…………………………………….. 13,9%

DUI ……………………………………………………………………………12%

Tècnic especialista………………………………………………………. 11,9%

Aux Infermeria…………………………………………………………….. 11%

Tècnic Superior……………………………………………………………. 12%

Tècnic Gestió………………………………………………………………. 11,5%

Auxiliar administratiu…………………………………………………….. 11%

Zelador………………………………………………………………………. 10,9%

Boi Ruiz explica que “la jornada dels professionals de l’ICS s’ha adaptat a la normativa bàsica estatal de 37,5 hores setmanals de jornada mínima, amb una jornada ordinària de 1.664 hores en torn diürn i 1.500 hores en torn nocturn, i es  manté la jornada completa dels facultatius especialistes en serveis jerarquitzats en 1.728 hores anuals. Anteriorment la jornada ordinària a l’ICS era de 1.599  hores per al torn de dia i de 1.445 hores pel torn de nit, totes elles de treball efectiu.”