El futur negoci de la T-Mobilitat. El detall dels beneficis per l’empresa que el gestioni

Les condicions econòmiques que marcaran els beneficis de l’empresa que gestioni la T-Mobilitat (que pagarà 72,6M € per obtenir-ho) “s’acabaran de decidir en funció de l’objecte i el sistema contractual“. Així ho marca el plec de condicions del concurs d’adjudicació d’aquest nou model tarifari de l’ATM. Tot i això es “defineix un marc teòric factible” on la comissió de venda/recàrrega amb atenció personal serà del 2,7% i la comissió de recàrrega per mitjans electrònics serà de l’1,5%.”
T-MobilitatGencat.cat
————————————————————————-
Plec condicions. Pag 78
“Retribució a l’Adjudicatari
Pel que fa a les retribucions, s’acabaran de decidir en funció de l’objecte i el sistema contractual, però a continuació es defineix un marc teòric factible. Es realitzaran en el marc de la Mesa de la Cambra de Distribució d’Ingressos, on l’Adjudicatari passarà a
formar part de la mateixa. De forma mensual, es procedirà a la retribució de la gestió en les condicions de pagament establertes en el Reglament de la Mesa de la Cambra, distingint-se entre el que serà la retribució de la part tecnològica del projecte i la retribució de la part comercial del mateix, quedant fixades aquestes retribucions de la següent manera:
Retribució tecnologia:
Aquesta retribució correspondrà a l’adquisició, instal·lació i manteniment del maquinari i sistemes. La retribució o el càlcul de la mateixa per la part de maquinari/programari es realitzarà a través d’una Tarifa de Gestió per cadascuna de les validacions fetes en les màquines de validació instal·lades, independentment del títol de transport utilitzat(targeta T-Mobilitat, títols socials o no integrats). Aquesta fórmula s’utilitzaria en el cas de CPP, si la fórmula contractual acabés sent un arrendament operatiu la retribució seria mitjançant un cànon.
La Tarifa de Gestió es detallarà en diferents parts: inversió inicial, manteniment, ampliacions tecnològiques, nous equipaments …
Aquesta Tarifa de Gestió tindrà un bonus/malus de terminis d’instal·lació, de funcionament … , assumpció del risc tecnològic. També estarà subjecte a bandes de demanda.
Retribució gestió comercial:
Per la gestió de comercialització i distribució de la targeta T-Mobilitat, la retribució es realitzarà com a despeses del sistema a càrrec de la Mesa de la Cambra. La comissió de venda/recàrrega amb atenció personal serà del 2,7% i la comissió de recàrrega per mitjans electrònics serà de l’1,5%. Per a la inversió i gestió dels centres de l’ATM d’atenció al client i de gestió de la informació del transport, la retribució es realitzarà com a despeses del sistema a càrrec de la Mesa de la Cambra.
Aquesta despesa tindrà un bonus/malus de qualitat de servei, de disponibilitat …
Beneficis compartits ATM-Adjudicatari:
Aquests beneficis compartits aniran enfocats a minorar les despeses del sistema, i estan també pendents de determinar els percentatges i la naturalesa dels efectes a compartir en funció de l’objecte contractual, també a través de la Mesa de la Cambra,
i seran obtinguts en els següents àmbits:
• Publicitat T-Mobilitat: inserció de publicitat en la targeta i nous suports
(gadgets).
• Comercialització exterior: l’Adjudicatari podrà exportar la tecnologia i el model
tarifari de Catalunya que s’implanti, sota llicència de l’ATM.
• Incorporació altres serveis de mobilitat: incorporació progressiva d’altres
serveis de mobilitat: aparcament, taxis, bicing, peatges … a l’àmbit de
Catalunya.”
Anuncis

La crisi fa caure a la meitat el preu dels pisos de 2ª mà a Barcelona. Els nous cauen un 26% segons dades de l’ajuntament

El preu de l’habitatge de segona mà ha caigut a la meitat en només 6 anys a Barcelona, del 2006 al 2012. Concretament el 51,2%. Hi ha districtes on la caiguda del metre quadrat arriba a percentatges que voregen el 90%. És el cas de Nou Barris, amb un 87,6%, seguit de Sant Andreu, amb un 82,2%, i Sants-Montjuïc , amb un 78,4%. On menys ha baixat el preu és a Les Corts, amb un 38,7%. Així ho indiquen dades urbanístiques de l’Ajuntament a les que ha tingut accés elspassosperduts.

Habitatge 2ª mà elspassosperduts

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona 

La vivenda nova també ha caigut, un 26,6%, entre els anys 2008 i 2012. Va aguantar preus al 2007, contràriament al que passava amb la de segona mà, però a partir del 2008 va iniciar una davallada que hores d’ara continua. Sobre els districtes on més s’ha notat la rebaixa del metre quadrat no tenen res a veure amb la fotografia del mercat de pisos usats. Les Corts és la zona de Barcelona on més han caigut els preus, amb un 60%, seguit per Sant Martí, amb un 52,2%, i Horta-Guinardó, amb un 34,6%.

Habitatge nou a BCN elspassosperduts

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona