El vídeo on agents dels Mossos utilitzen foc real amb companys va ser aprovat pel Govern

El departament d’Interior avala oficialment l’us de foc real en les pràctiques de tir on membres del GEI disparen amb els seus companys al costat de la diana. Així ho explica el conseller, Ramón Espadaler, en una resposta parlamentària on també admet que les imatges fetes públiques en el seu dia per elspassosperduts són oficials.  Això contradiu les explicacions donades pel propi cos policial en el moment que es va fer públic el video, quan asseguraven “desconèixer” d’on havia sortit i van deixar molt clar “que no era oficial”.

Els Mossos d’Esquadra disposen de diverses unitats específiques en qüestions que, per la seva naturalesa, han de ser gestionades per professionals especialitzats. Així, entre d’altres, existeix el Grup d’Especial Intervenció (en endavant GEI) que, per exemple, és l’encarregat de donar resposta a aquelles situacions amb presa d’hostatges per part de delinqüents armats.En casos com aquest de risc imminent, immediat i greu, on la vida d’una tercera persona es troba amenaçada, qualsevol membre d’aquest grup ha de poder reaccionar de forma ràpida i encarar la seva arma reglamentària envers l’agressor amb objectiu de desarmar-lo o, si fos el cas, neutralitzar-lo.

Per aquest motiu aquesta unitat realitza una prova de confiança que situa un membre del grup en una escena propera a la realitat on la finalitat de l’exercici, que es realitza amb unes mesures de seguretat extremes i sempre de manera voluntària, és que els agents percebin la presència d’una silueta real a prop de l’objectiu cap on han de fer foc i en cap cas serveix per a mesurar la valentia, sinó la capacitat de resposta, perícia i celeritat.

En aquest sentit, aquestes pràctiques han estat enregistrades en vídeo com es ve fent amb alguns altres tipus d’exercicis i la major part de serveis. Pel que fa a la seva difusió, un tall d’aquestes ha format part d’un vídeo commemoratiu del vintè aniversari del Grup, que recull tant la trajectòria i serveis, com alguns entrenaments duts a terme al llarg d’aquests vint anys.

La voluntat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra és apropar-se al ciutadà i actuar amb transparència, per la qual cosa dóna a conèixer i projecta la seva imatge i, per tant, la de les unitats que la conformen. Així, amb aquesta finalitat, es va autoritzar la difusió d’un breu resum de l’esmentat vídeo on apareixien les imatges objecte d’aquesta pregunta parlamentària.

Barcelona, 6 de setembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior “

 
Anuncis

Espadaler justifica que els GEI utilitzin foc real amb els seus companys

El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha justificat que el Grup Especial d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra (GEI) utilitzi foc real en les pràctiques de tir que es fan col·locant a companys com a diana, la coneguda com “prova de confiança“. Espadaler és molt clar en una resposta parlamentària “la munició que utilitzen les diferents unitats del cos en les pràctiques de tir és la idònia en funció dels objectius de l’exercici a realitzar i de les funcions que desenvolupen els agents.”

Text de la resposta parlamentària:

“El Departament d’Interior decideix les funcions que corresponen al Grup Especial d’Intervenció i defineix l’itinerari professional dels seus membres per tal d’assolir l’experiència i la capacitació necessàries i complir els elevadíssims nivells d’exigència professional que garanteixen la realització del servei en les rellevants funcions que tenen assignades.

El Departament d’Interior confia la realització de les pràctiques als professionals idonis, que valoren molt acuradament els objectius de cada exercici i la capacitat dels seus efectius per dur a terme, de manera controlada i sense cap tipus de risc, els objectius que corresponen al grup.

La realització de diferents pràctiques per formar els agents del grup han estat sempre orientades a reproduir les condicions i les dificultats vinculades a les funcions que els corresponen. Consegüentment, la munició que utilitzen les diferents unitats del cos en les pràctiques de tir és la idònia en funció dels objectius de l’exercici a realitzar i de les funcions que desenvolupen els agents.

Barcelona, 15 de juliol de 2013
Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior