1 de cada 5 avortaments a Catalunya és farmacològic

El 19% dels avortaments que es practiquen a Catalunya són farmacològics, es a dir, sense intervenció i amb la ingesta de la pindola RU-486. Així ho indiquen les últimes dades del departament de Salut, les de 2012, a les que ha tingut accés elspassosperduts. Aquest métode es va començar a implementar fa poc més de 2 anys, al febrer de 2011.

Avortament farmacològic elspassosperduts

L’interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica s’ha de fer com a màxim fins les 7 setmanes de gestació. És un tractament que es dóna a clíniques o hospitals però necessita d’una valoració diagnòstica prèvia per assegurar que no hi hagi contraindicacions. El protocol diu que “en la primera visita, la dona es pren la medicació. A les 36-48 hores aproximadament, ha de tornar a la clínica per completar el tractament i ha de restar unes hores en observació (aproximadament 4 hores). Després d’aquest procés, cal esperar que es produeixi l’avortament i tornar a la clínica entre una setmana i quinze dies després, per veure si s’ha produït la pèrdua total o no.”

Anuncis