El consum de la píndola de l’endemà cau a la meitat des que es dóna a les farmàcies

L’any 2010, el primer any sencer en què les farmàcies catalanes van començar a dispensar sense recepta les píndoles de l’endemà, és van vendre 108.503 píndoles contraceptives d’emergència a Catalunya. L’any 2011 la xifra ja va baixar fins a les 82.841, a 67.948 al 2012 i a 55.764 al 2013 , l’últim any del qual el departament de Salut disposa de dades. Això significa que el consum ha baixat més d’un 50% (51,4% exactament) en només 3 anys.

Aquestes dades indiquen que una de les principals pors d’alguns col·lectius contraris a la dispensació sense recepta, que es convertís en un mètode anticonceptiu habitual per algunes dones, no s’ha materialitzat. Tot el contrari. Aquest és el detall per mesos des de setembre de 2009, quan es va començar a vendre sense recepta a les farmàcies i fins al 2013.

Píndoles de l'endemà farmàcies

Pel que fa a la dispensació d’aquests fàrmacs a la xarxa pública, on hi acudeixen els casos que normalment no poden pagar el tractament a les farmàcies, aquesta s’ha mantingut estable. L’any 2011 es van donar 22.157, el 2012 un total de 23465 i 22.470 al 2013.

Píndoles l'endemà a xarxa pública

Anuncis

Salut xifra en 40.000 els nens obesos a Catalunya

El 5,1% dels nens catalans tenen diagnosticada obesitat al seu historial sanitari. Són dades del departament de Salut de 2013 a les que ha tingut accés Els passos perduts. El total d’infants que presenten aquesta patologia és de més de 40.000 a tot Catalunya, dels quals uns 22.500 (56 %) són nois i 17.500 (44%) són noies.

En un informe elaborat pel departament a partir de les dades de l’eCAP de l’Institut Català de la Salut s’assenyala que la franja d’edat entre 10 i 14 anys presenta una major incidència de casos d’obesitat. En concret a un 6,89% de nois i noies els hi han diagnosticat al seu CAP, arribant als 25.500. Entre els 5 i 9 anys el percentatge baixa al 3,49% arribant als 14.500, aproximadament.

Dades infants obesitat

L’estudi, molt exhaustiu, ha analitzat especialment la franja de 10 a 14 anys. Des del 2008, amb Marina Geli com a consellera, i fins a l’actualitat, s’ha augmentat la vigilància sobre aquest sector de la població. I és que una de les conseqüències de la crisi econòmica és una mala alimentació que deriva en problemes de sobrepès en sectors de la societat que s’han empobrit.

232.000 catalans han deixat de tenir assegurança mèdica privada als darrers 4 anys

La crisi econòmica ha motivat que 232.000 catalans hagin optat per deixar de pagar una assegurança médica privada. Així ho indica la comparativa entre les dades de l’enquesta de Salut de la Generalitat del 2010 i la del 2013, feta pública ahir. En concret l’any 2010 el 27,3% de la població general tenia doble cobertura sanitària. 2.050.776 persones tenien assegurança privada ara fa 4 anys. Al 2013 el percentatge s’ha reduit al 24,1%, 1.818.827 catalans que encara mantenen aquesta despesa. La reducció és del 11,4% total.

El fet que 232.ooo persones hagin optat en exclusiva per la sanitat pública als últims 4 anys ha tensionat encara més un servei que ha patit fortes retallades per part del govern de CiU.

Els catalans a l’espera d’una operació de cor augmenten entre un 85% i un 74% segons el tipus d’intervenció

El número de catalans a l’espera d’una intervenció al cor ha augmentat amb les retallades entre un 85% i un 74%, segons el tipus d’intervenció. Així ho indiquen les dades que el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha enviat al Parlament.

En elles es veu com els pacients a l’espera d’una intervenció de cirurgia valvular han passat de 240 al 2011 a 628 a l’abril d’enguany. Aixó significa un augment del 85% i amb només les dades dels primers 4 mesos de l’any. Pel que fa a les operacions coronàries els malalts a l’espera també fins a l’abril són 195, quan al 2011 eren 112. L’augment és d’un 74%.

Espera intervencions de cor a Catalunya elspassosperduts

L’ús de pindoles anticonceptives augmenta un 400% a Catalunya

El consum d’anticonceptius finançats públicament a Catalunya ha crescut en només 3 anys, del 2010 al 2012, un 400%, segons dades del Departament de Salut. L’increment és degut, segons la conselleria de Boi Ruiz, a la inclusió dels anticonceptius d’última generació, a partir de 2011, en el sistema públic.

L’any 2012 hi va haver un consum de 315.677 envasos, fregant el triple del consum de l’any anterior, amb 132.514. La comparativa amb l’any 2010, amb 79.877 dispensacions, ens porta a la pujada del 400% esmentada abans.

Pindoles 2010-2012 elspassosperduts

El fet que a partir d’aquest mes d’agost 8 marques de píndoles anticonceptives d’última generació han deixat d’estar finançats pel Sistema Nacional de Salut (‘Dretine’ i ‘Dretinelle’ (Teva), ‘Drosure’ i ‘Drosurelle’ (Laboratoris Effik), ‘Drosiane’ i ‘Drosianelle’ (Sandoz), ‘Liofora’ i ‘Yira’ (Bayer), tots ells compostos amb etinilestradiol i drospirenona) ja que les farmacèutiques no van acceptar el preu màxim fixat pel Ministeri de Sanitat, preveu una rebaixa substancial d’aquesta progressió.

El Govern s’ha estalviat ja prop de 1.000 milions en la salut dels catalans

El govern de CiU ha retallat prop de 1.000 milions d’euros en el pressupost que dedica a la salut dels catalans. Segons informa Boi Ruiz al Parlament des que Artur Mas va arribar al poder la despesa per habitant s’ha reduit en 123 euros, de 1.146, 39 euros a 1.023,15 euros. Si es fa la multiplicació per la població oficial (7.565.603 habitants), tal i com indica la resposta oficial, el resultat és de 931 milions d’euros

“La despesa per càpita dels darrers cinc anys, calculada a partir del pressupost del CatSalut aprovat pel Parlament i de la població oficial de cada any, és la següent:

Any 2008: 1.094,06

Any 2009: 1.108,84

Any 2010: 1.146,39

Any 2011: 1.072,95

Any 2012: 1.023,15

 
L’assignació per a l’any 2013 dependrà de l’aprovació final dels pressupostos per aquest exercici.
Barcelona, 21 de juny de 2013
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut”

El govern de CiU ha retallat un 60% l’assistència sanitària als presos catalans. Hi ha centres, com la Model, on el percentatge frega el 90%

La Generalitat ha reduït la despesa dedicada a atenció sanitària dels reclusos de Catalunya un 60% des que CiU governa. Mentre l’any 2010 es dedicaven prop de 4 milions d’euros al 2013 es de 2,5 milions. La xifra de presos només ha baixat en 427 reclusos, de 10.520 a 10.093. Això vol dir que la despesa per intern ha passat de 380 eurpos a l’any a 249 euros.

Per partides on més ha retallat la conselleria de Justícia ha estat en medicaments, concretament un 75% passant de 3,72 milions al 2010 a 2,12 milions aquest 2013. L’atenció odontològica ha baixat un 40%. Així ho indiquen dades de la direcció general de Serveis Penitenciàris a les que ha tingut accés elspassosperduts.

Hi ha casos on l’estalvi ha arribat a fregar el 90%. És el cas de les presons més poblades, com la Model o Can Brians.

                                             Assistència sanitària 2010       Assistència sanitària 2013    Retallada

Centres

Barcelona (Model)                        702.945€                                              375.209€                     87,3%

Can Brians 1                                      799.518€                                             437.536€                     82,7%

Can Brians 2                                      594.147€                                             433.888€                     49,3%

Quatre Camins                                 602.247€                                             378.603€                     46,7%

 

Font: El·laboració pròpia a partir dades del departament de Justícia

Despesa sanitària presos elspassosperduts

 

Les retallades fan que les operacions als principals hospitals catalans baixin un 11%

Els centres hospitalaris més importants de Catalunya han reduït la seva activitat d’intervencions quirúrgiques en un 11% entre el 2010 i el 2012. Així ho indiquen dades del departament de Salut a les que ha tingut accés elspassosperduts. Això vol dir que 1 de cada 10 pacients d’aquests hospitals no ha estat atés.

La davallada més important s’ha produit al centre de referència del Baix Llobregat, Bellvitge. Mentre que al 2010 va fer 18.941 operacions al 2012 va acabar amb 16.400, un  15,4% menys.

 

     Hospital            Intervencions 2010            Intervencions 2012                    Reducció

 

Vall d’Hebrón              29.211                                            27.102                        -7,8%

 

Clínic                               21.194                                            19.488                        -8,7%

 

Bellvitge                          18.941                                            16.400                        -15,4%

 

Sabadell                          16.424                                            15.038                         -9,2%

 

Sant Pau                         15.861                                             14.095                         -12,5%

 

Font: El·laboració pròpia a partir de dades enviades pel departament de Salut al Parlament

 

 

 

Les empreses privades tindran accés a les dades sanitàries dels catalans

El departament de Salut de la Generalitat ha iniciat el procés per donar més valor a la informació que es genera al sistema sanitari català” a través d’un concurs “on la col·laboració d‟empreses referents, amb capacitats de fer front als reptes plantejats, és quelcom imprescindible“.

Les bases del concurs, per valor de 8,25 milions d’euros i publicades en català i castellà, són força explícites. “Es vol implementar un model que permeti facilitar les grans quantitats de dades que es generen contínuament al sistema de salut de Catalunya a tots els agents que intervenen o tenen capacitat per millorar la salut de la població: ciutadania, professionals, investigadors, gestors, organitzacions sanitàries, governs, empreses, centres d‟investigació, centres tecnològics, empreses de tecnologia sanitària, etc.”

Com la Generalitat no disposa de diners “es planteja que un dels punts clau per a l‟èxit del nou model serà el disseny, la implantació i l‟operació del model de servei, que es preveu requerirà assumir amb celeritat un gran volum de peticions de serveis (serveis a demanda). Per tant, l‟Agència creu que la fórmula més adient atenent a les circumstàncies d‟incertesa d‟obtenir en els propers anys més recursos econòmics és la de la col·laboració publicoprivada.”

Per tot plegat “per definir aquest model, i atesa la complexitat i el grau d‟innovació que presenta el projecte, es procedeix a iniciar aquest diàleg competitiu, on s‟han definit 6 eixos de treball que ajudaran a l‟Agència a concretar-lo:

1. Àmbit d’informació, on s‟inclouen totes les dades assistencials individualitzades dels ciutadans de Catalunya tractades sota un règim de qualitat i de seguretat tècnica i legal.

2. Àmbit de serveis, on s‟inclou el catàleg de serveis de VISC+ tenint en compte la tipologia d‟usuaris finals.

3. Àmbit de tecnologia, on s‟inclou la plataforma, els sistemes o altres components tecnològics que donaran suport al nou model.

4. Àmbit d’organització i govern, on s‟inclouen els processos i estructures per controlar i exercir la governança del nou model així com mecanismes de col·laboració i participació per part de tercers en el model.

5. Àmbit econòmic, on s‟inclouen els costos, el volum i la tipologia d‟inversions a realitzar, possibles contraprestacions per la prestació de serveis, vies de patrocini i altres aspectes de caràcter economicofinancer.

6. Pla d’implantació, de creixement i de promoció, tenint en compte la progressiva disponibilitat de la informació.

 

El govern de CiU ha retallat 3.660 milions de les antigues pessetes a l’Hospital de Sant Pau

El departament de Salut ha rebaixat la seva aportació a l’Hospital de Sant Pau en 22 milions d’euros (3.660 milions de les antigues pessetes) des de la seva inauguració l’any 2009. Així ho indiquen les dades dels contractes programes entre el Servei Català de la Salut amb l’administració del centre. La retallada, concretament, ha estat d’un 8%, passant de 251,6 milions al 2009 a 229,6 milions al 2012.

Hospital Sant Pau elspassosperduts