L’Hospital de Sant Pau farà pisos de luxe a Sarrià

L’Hospital de Sant Pau ha decidit invertir 327.000 euros en condicionar pel seu lloguer 4 pisos a la zona alta de Barcelona. La finca en qüestió, el nº20 del carrer Tres Torres, és propietat des de fa molts anys del patronat, que ara ha decidit reformar per dedicar-la al lloguer. 3 dels habitatges són de 116 metres quadrats mentre que l’ultim  és de 75 metres amb una terrassa de 53 metres quadrats. La inversió no escatima en despeses ni detalls:

“L’objecte d’aquest projecte és la reforma interior, millora i modernització de quatre habitatges: Pral.1ª, Pral.2ª, 2on.1ª i 3er., adequar les seves instal·lacions a les condicions i normatives actuals, així com millorarl’aïllament tèrmic i acústic necessari en la seva envolvent. Es proposa una reforma interior completa, en la qual no es modifica la volumetria, ni l’estat de càrregues de l’edifici. S’afecta a la totalitat de les superfícies dels habitatges mencionats.

S’enderroquen la majoria de les divisions no estructurals per redistribuir l’habitatge. El propòsit és reubicar la cuina i els banys, redimensionar passadissos i millorar els accessos a les habitacions per tal de tenir unes superfícies adequades a l’ús. Es renoven la totalitat de les instal·lacions interiors d’electricitat, fontaneria, gas i calefacció. Es repararan les fusteries interiors i exteriors existents que es conservin i en algun cas es substituiran, mantenint l’estil i el caràcter de la construcció existent.

Pel que fa als paviments, es renovaran amb parquet en sales i dormitoris i s’utilitzarà gres porcel·lànic en les zones de serveis. Es realitzarà una nova impermeabilització i pavimentació de la terrassa d’us privatiu de la planta 3ª.”

Emplaçament pisos luxe Sant Pau elspassosperduts                              Pisos luxe Sant Pau

Anuncis

Boi Ruiz confia que la intervenció de Sant Pau, demanada per la “judicialització” de la situació, serveixi per tirar endavant el “Pla de Viabilitat”

El conseller de Salut diu en una resposta parlamentària que les denuncies judicials contra el Pla de Viabilitat de l’Hospital de Sant Pau són la raó que han portat al Patronat a demanar la seva intervenció. Confia que així tiri endavant amb “seguretat jurídica”.

“El patronat de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau està aplicant un Pla de Viabilitat Econòmica per tal de garantir la sostenibilitat del centre després dels resultats negatius de l’any 2011. L’aplicació de les mesures previstes en aquest Pla ha donat lloc a una situació de conflicte judicialitzat permanent que el Patronat valora que pot posar en perill els impactes d’aquestes millores sobre els resultats econòmics i, en conseqüència, dificultar l’assoliment de l’equilibri econòmic que garanteixi la continuïtat del centre.

Atesa aquesta situació, el Patronat va acordar demanar la intervenció de la Fundació al Protectorat de Fundacions per tal d’assegurar la seguretat jurídica de totes aquelles decisions que pugui prendre el patronat en el desplegament de l’esmentat pla de viabilitat –d’acord amb la normativa que li és d’aplicació com a entitat que forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya-, de qualsevol altra decisió dirigida a assolir la viabilitat econòmica financera i l’equilibri pressupostari de la institució, i garantir al mateix temps la seva governabilitat durant el temps en què es mantingui aquesta situació de conflictivitat que pot bloquejar l’assoliment de l’equilibri econòmic i posar en risc la continuïtat d’aquest centre sanitari de primer nivell.”

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Les retallades fan que les operacions als principals hospitals catalans baixin un 11%

Els centres hospitalaris més importants de Catalunya han reduït la seva activitat d’intervencions quirúrgiques en un 11% entre el 2010 i el 2012. Així ho indiquen dades del departament de Salut a les que ha tingut accés elspassosperduts. Això vol dir que 1 de cada 10 pacients d’aquests hospitals no ha estat atés.

La davallada més important s’ha produit al centre de referència del Baix Llobregat, Bellvitge. Mentre que al 2010 va fer 18.941 operacions al 2012 va acabar amb 16.400, un  15,4% menys.

 

     Hospital            Intervencions 2010            Intervencions 2012                    Reducció

 

Vall d’Hebrón              29.211                                            27.102                        -7,8%

 

Clínic                               21.194                                            19.488                        -8,7%

 

Bellvitge                          18.941                                            16.400                        -15,4%

 

Sabadell                          16.424                                            15.038                         -9,2%

 

Sant Pau                         15.861                                             14.095                         -12,5%

 

Font: El·laboració pròpia a partir de dades enviades pel departament de Salut al Parlament

 

 

 

El govern de CiU ha retallat 3.660 milions de les antigues pessetes a l’Hospital de Sant Pau

El departament de Salut ha rebaixat la seva aportació a l’Hospital de Sant Pau en 22 milions d’euros (3.660 milions de les antigues pessetes) des de la seva inauguració l’any 2009. Així ho indiquen les dades dels contractes programes entre el Servei Català de la Salut amb l’administració del centre. La retallada, concretament, ha estat d’un 8%, passant de 251,6 milions al 2009 a 229,6 milions al 2012.

Hospital Sant Pau elspassosperduts

El sobrecost de l’Hospital de Sant Pau va ser de 83 milions, un 38,4% més del pressupostat

El sobrecost en les obres de l’Hospital de Sant Pau ( investigat pel jutjat d’instrucció 22 de Barcelona que ha imputat avui a 9 persones incloent a l’expresident de l’ICS, Josep Prat, i l’ex 1r tinent d’alcalde Xavier Casas) encara és més elevat del que apunta El País. Els propis documents del departament de Salut recullen al “Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 2003-2007” que d’un pressupost de 216 milions d’euros es va passar a un total de 299 milions d’euros, un 38,4% més. Són 83 milions de sobrecost, 13.800 milions de les antigues pessetes.

Hospital Sant Pau elspassosperduts