El govern dona a BBVA i CaixaBank, responsables de bona part de les execucions hipotecàries i de les preferents, la formació en “finances” dels joves catalans

La conselleria d’Ensenyament ampliarà i potenciarà un programa on entitats bancàries com ara BBVA-Unnim o CaixaBank , responsables juntament amb el Banco Santander i Bankia del 59% dels embargaments de pisos a Espanya segons l’últim informe de la PAH, formen en finances als joves catalans de 4t d’ESO en diferents tallers. Concretament ” els tallers es corresponen amb el tractament de temes relacionats amb l’administració dels propis diners, l’estalvi, les característiques dels crèdits, exemples de productes d’inversió o de planificació financera. Així mateix, es vol donar resposta a diferents qüestions més concretes del dia a dia i relacionades amb el consum .”

Les classes les imparteixen ” personal voluntari” de les “les entitats bancàries participants BBVA-Unim, La Caixa i Banc Sabadell. En el proper curs (aquest 2013-14) és possible la incorporació d’altres entitats.” Són “5 tallers d’una hora de durada cadascun i que són impartits per monitors voluntaris d’entre professionals en actiu o antics professionals del sector financer que posen a l’abast dels alumnes els seus coneixements i experiències des del punt de vista personal i professional, tot combinant breus explicacions teòriques amb diverses activitats més pràctiques”.

Aquest curs 2012-13, que acaba de finalitzar, s’ha fet formació a “un total de 106 centres, dels quals 61 (57%) són concertats, 42 públics (40%) i 3 privats (3%).”

Els objectius del projecte és iniciar l’alumnat en el coneixement d’elements bàsics d’educació financera, conèixer les característiques de diferents productes financers, així com disposar d’informació per tal de ser capaç de valorar críticament el paper de les entitats financeres en l’economia i la societat actuals.

Barcelona, 10 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver”

Anuncis