Santi Vila ja no assegura que la línia 9 arribarà a l’aeroport al 2016

El conseller de Territori, Santi Vila, allunya de l’any 2016 la posada en servei del tram de la línia 9 comprès entre Collblanc i l’aeroport ” per la manca de les disponibilitats pressupostàries que permetin la finalització de les obres necessàries per a la seva posada en servei”. Així ho assegura en una resposta parlamentària on avisa que “el calendari de posada en servei de les diferents estacions del tram s’ajustarà” d’acord amb el pressupost del que disposi.

Les obres de construcció de la línia 9 entre Collblanc i l’aeroport es troben molt avançades amb el túnel i estacions acabats, de forma que actualment tan sols manca finalitzar els treballs en curs de superestructura de via, electrificació i instal·lacions.

A tota la línia 9 s’han construït 44,3 km dels 50 km de línia previstos, la qual cosa suposa el 89% del total. El percentatge de les estacions en construcció o acabades és d’un 94 %, tenint en compte les 12 que ja estan totalment en funcionament. La resta d’estacions acabades són les 13 del tram I, de l’aeroport a Europa/Fira, i 7 de les 15 del tram II, del carrer A de la Zona Franca a la Zona Universitària.

La Generalitat només aconsegueix parar 1 de cada 3 execucions hipotecàries

La Generalitat només ha aconseguit aturar 1 de cada 3 desnonaments al 2012 amb el seu servei d’assessorament sobre el deute hipotecari, Ofideute. L’objectiu principal del servei és, segons la Generalitat, “evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels préstecs hipotecaris”. De les 1.109 actuacions d’intermediació iniciades han acabat amb un pacte amb les entitats bancàries 356, un 32,1% del total. Són dades del departament de Territori i Sostenibilitat, que donen el detall per comarques.

Una mica més de la meitat de les intermediacions, 566, s’han fet al Barcelonès i al Vallès Occidental, tot i que amb diferent efectivitat. Mentre que a la primera comarca només 1 de cada 6 tenia èxit a la segona s’ha aconseguit un 50% d’acords entre famílies i entitats de crèdit.

Ofideute és, segons la web del departament de Territori, “ un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal. Aquest servei s’ofereix a intercedir per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i el manteniment de la llar en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.