Com serà la campanya del Tricentenari 1714-2014, “el context òptim on desenvolupar la transició nacional”

La Generalitat ha fet públics els detalls de com serà la campanya que informarà als catalans del Tricentenari. Es troben a la documentació del concurs que la Generalitat ha convocat per “crear i produir” aquesta publicitat institucional. Segons aquests requeriments “és una oportunitat única per, a partir de la commemoració dels fets històrics de 1714, reimaginar el futur de Catalunya en els àmbits més rellevants (econòmic, polític, social, cultural, tecnològic) i elaborar una proposta per cohesionar el conjunt de la societat catalana (intergeneracionalment i territorial) envers un horitzó il·lusionant i projectar-se al món de manera atractiva i diferenciada.
 
El Tricentenari utilitza el passat de Catalunya per comprendre’n millor el seu present i assentar les bases a partir de les quals bastir un futur millor, esdevenint el context òptim on desenvolupar la transició nacional del país.
 
Tot i això, no volem parlar de la història sinó centrar-nos en la visió de futur. La Commemoració posa de manifest el fil que uneix el que érem, el que som i el que serem. Aquesta és l’essència del projecte en base a la qual volem trobar la manera per aconseguir que els ciutadans s’interessin i hi prenguin part, de manera activa o passiva. És important traslladar un missatge que posi en valor la utilitat de la commemoració. Fer entendre que no és només una commemoració simbòlica.
 
Per garantir l’efectivitat del missatge, cal que aquest sigui clar, concís, simple, rellevant i atractiu. I, per damunt de tot, en clau positiva per elevar l’autoestima col·lectiva.”
 
Com es detalla al seu “Objectiu principal: Traslladar al conjunt de la ciutadania els objectius genèrics de la Commemoració del Tricentenari del 1714 i difondre’n i posicionar la marca.

· Commemorar el passat
· Reimaginar el futur
· Cohesionar els ciutadans
· Projectar Catalunya al món”.