Els preus universitaris catalans han augmentat més del 75% als últims 9 anys

Els estudiants universitaris catalans han vist com el preu que paguen pels seus estudis ha augmentat més del 75% en només 9 anys. Així ho indiquen les  dades sobre taxes i preus públics del propi departament d’Economia i Coneixement, que marquen un augment en la recaptació per aquest concepte del 69,1% entre els anys 2003 i 2011 ( de 153,7 milions de euros a 260 milions d’euros), al qual s’ha d’afegir el 7,6% del curs 2012-13.

L’increment de la recaptació per centres entre els anys 2003 i 2011 és el següent:

– 106% a la UPF

– 100% a la UdL

– 88,2 a la URV

– 79% a la UdG

– 77,2% a la UAB

– 58% a la UB

–  52% a la UPC

De tota manera quan els estudiants han notat més l’increment de preus ha estat a partir de l’any 2009 i fins al 2011. La recaptació dels centres va augmentar significativament recollint el gruix dels % expressats a la anteriorment.

– 37% a la UPF

– 53,1% a la UdL

– 36% a la URV

– 46% a la UdG

– 34,2% a la UAB

– 20% a la UB

– 22% a la UPC