Els preus universitaris catalans han augmentat més del 75% als últims 9 anys

Els estudiants universitaris catalans han vist com el preu que paguen pels seus estudis ha augmentat més del 75% en només 9 anys. Així ho indiquen les  dades sobre taxes i preus públics del propi departament d’Economia i Coneixement, que marquen un augment en la recaptació per aquest concepte del 69,1% entre els anys 2003 i 2011 ( de 153,7 milions de euros a 260 milions d’euros), al qual s’ha d’afegir el 7,6% del curs 2012-13.

L’increment de la recaptació per centres entre els anys 2003 i 2011 és el següent:

– 106% a la UPF

– 100% a la UdL

– 88,2 a la URV

– 79% a la UdG

– 77,2% a la UAB

– 58% a la UB

–  52% a la UPC

De tota manera quan els estudiants han notat més l’increment de preus ha estat a partir de l’any 2009 i fins al 2011. La recaptació dels centres va augmentar significativament recollint el gruix dels % expressats a la anteriorment.

– 37% a la UPF

– 53,1% a la UdL

– 36% a la URV

– 46% a la UdG

– 34,2% a la UAB

– 20% a la UB

– 22% a la UPC

 

La Generalitat ha retallat un 36% la seva aportació per estudiant universitari als últims 3 anys

L’aportació de la Generalitat per cada estudiant universitari català ha caigut més d’un terç, concretament un 36 % de mitjana en només 3 anys, del 2009 al 2012, degut a les retallades. Així ho indiquen les dades que la pròpia Secretaria d’Universitats i Recerca ha enviat al Parlament.

La universitat que més ha notat la tisora ha estat la UdL (Lleida), que en 3 anys ha perdut 5.183€ per alumne, un 45%. La que menys la UB, amb 2.895€, un 30% .

                Aportació € 2009    Aportació € 2012    Pèrdua en €     Pèrdua % 

UB                          7.728                          4.833                          – 2.895                 30%

UAB                      9.394                            5.957                         – 3.437                 36,6%

UPC                       10.840                        7.330                          – 3.510                  32,4%

UPF                       9.600                           6.624                          – 2.976                  31%

UdG                      9.829                            5.522                          – 4.307                  44%

UdL                       11.508                         6.325                          – 5.183                  45%

URV                      9.665                           6.390                          – 3.275                  34%

Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Universitats i Recerca

Les taxes universitàries es van encarir un 66% al curs 2012/2013, amb 1.700 euros de mitjana per carrera. L’Estat i la Generalitat a Catalunya diuen aportar entre un 80 i un 85% del que costen els estudis.

Als últims anys els estudis de grau i 1r i 2n cicles universitaris s’han encarit de mitjana entre un 13% i un 25% per sobre de l’IPC. Els preus mínims de màsters universitaris s’han incrementat un 43% per sobre de l’IPC des de la seva implantació ara fa 6 anys.