La Generalitat només aconsegueix parar 1 de cada 3 execucions hipotecàries

La Generalitat només ha aconseguit aturar 1 de cada 3 desnonaments al 2012 amb el seu servei d’assessorament sobre el deute hipotecari, Ofideute. L’objectiu principal del servei és, segons la Generalitat, “evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels préstecs hipotecaris”. De les 1.109 actuacions d’intermediació iniciades han acabat amb un pacte amb les entitats bancàries 356, un 32,1% del total. Són dades del departament de Territori i Sostenibilitat, que donen el detall per comarques.

Una mica més de la meitat de les intermediacions, 566, s’han fet al Barcelonès i al Vallès Occidental, tot i que amb diferent efectivitat. Mentre que a la primera comarca només 1 de cada 6 tenia èxit a la segona s’ha aconseguit un 50% d’acords entre famílies i entitats de crèdit.

Ofideute és, segons la web del departament de Territori, “ un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal. Aquest servei s’ofereix a intercedir per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i el manteniment de la llar en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.

Anuncis

Els alumnes escolaritzats en barracons augmenten un 10% aquest curs

L’aturada quasi en sec en la construcció de noves escoles a Catalunya, juntament amb l’increment de l’alumnat, ha motivat un fort augment del nombre de nens i nenes que s’escolaritzen en barracons o “mòduls”. En concret són 1.720 alumnes, un 10,2 % més que el curs 2011/12. Ara mateix hi ha al nostre país 18.573 infants que fan classes en barracons, mentre que l’any passat eren 16.853, segons dades del departament d’Ensenyament.

Els més afectats per l’increment, amb 1.618 nens més respecte al curs anterior, són els més petits, els de primària. Ara mateix hi ha 5.957 infants d’aquesta franja fent classe en aquests mòduls (amb una pujada del 27,2% respecte al curs anterior). L’augment d’alumnat que cursa ESO en barracons és de 554 infants, amb un total de 6.338. Respecte als alumnes d’ESO dels 60 del curs 2011/12 s’ha passat a 166 en aquest curs. L’únic ensenyament on disminueixen els alumnes que utilitzen aquestes instal·lacions és en infantil, amb una reducció de 558.

La majoria de l’increment de nens que van a barracons es localitza a Girona (+448 alumnes) per atendre principalment la demanda de primària i secundària, seguit del Vallès Occidental (+365 alumnes), el Maresme, (+338 alumnes) i la Catalunya Central (+241 alumnes). És indicativa la reducció a l’àrea més poblada de Catalunya. Barcelona i comarques (- 259 alumnes).