Boi Ruiz diu que les obres de l’illa d’equipaments del Guinardó comencen aquest mes de juliol

“La construcció del nou centre d’atenció primària a l’illa d’equipaments municipals del Guinardó, a Barcelona, és una actuació encarregada a l’empresa municipal Regesa pel Servei Català de la Salut a través de conveni amb el Consorci Sanitari de Barcelona. Es preveu que l’obra estigui finalitzada i el seu equipament realitzat a finals de 2014, per a procedir a la seva posada en funcionament a inicis de 2015.

Després d’una aturada temporal de les obres, a inicis del mes de juny, l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat la imminent represa dels treballs a l’illa d’equipaments del barri del Guinardó, una vegada aprovada pel Consistori una partida de 2 milions d’inversió addicional als 2,5 ja previstos per aquest any, i anunciat el compromís d’altres 4,2 milions el proper any 2014.

Pel que fa a la residència per a la gent gran, es preveu que es reiniciïn les obres el mes de juliol i es finalitzin les obres de construcció durant l’any 2015. Un cop finalitzada l’obra, la residència entrarà en servei en funció de les disponibilitats pressupostàries

Boi Ruiz”

Anuncis

Com rescata Trias l’Institut Ramon Llull

L’Ajuntament de Barcelona ha formalitzat la seva entrada a l’Institut Ramon Llull amb un suport económic i institucional molt important. L’alcalde, Xavier Trias, ocuparà la vicepresidència de l’ens i el consistori tindrà 3 membres permanents en la seva direcció. El text dels nous estatuts, ara en informació pública, és molt explicit. Mentre la Generalitat es fa càrrec del funcionament ordinari serà l’ajuntament qui  faràles aportacions extraordinàries (..)per a la realització de projectes específics.” A més el consistori cedeix de manera gratuita el Palau Baró de Quadras com a nova seu del Ramon Llull durant 25 anys prorrogables a a 25 més.

Text part econòmica nous estatuts.

Article 16: Recursos econòmics, aportacions de les entitats consorciades i control financer

16.1     Els recursos econòmics de l’Institut Ramon Llull són els següents:

 a)      Les aportacions de la Generalitat de Catalunya per al funcionament ordinari del Consorci.

b)      L’aportació de l’Ajuntament de Barcelona  de  la cessió de l’ús i gaudi a títol gratuït de la finca municipal denominada Palau Baró de Quadras, a l’avinguda Diagonal número 373, de Barcelona, per un termini de vint-i-cinc anys prorrogables per un període màxim de vint-i-cinc anys més,

c)      Les aportacions extraordinàries de l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de projectes específics.

d)      Les aportacions de les entitats que s’incorporin al consorci, d’acord amb el previst a l’art. 1.3

e)      El rendiment de l’explotació del seu patrimoni.

f)       Els ingressos que obtingui per la prestació dels seus serveis.

g)      Les donacions i subvencions de qualsevol naturalesa.

h)      Els ingressos que obtingui procedents de patrocini.

i)        Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis.

La crisi fa que augmenti un 13% els nens que no es queden a dinar a les bressols de Barcelona. La meitat dels centres han reduït les hores dels treballadors de menjador

 

L’empitjorament de la situació econòmica de moltes famílies que porten els seus fills a les escoles bressol de Barcelona ha fet que hagi augmentat un 13% els que opten per no utilitzar el servei de menjador. Així ho diu un informe que l’IMEB ha realitzat a demanda de la Fapac i que aquesta entitat ha enviat a les ampes dels centres de la ciutat.

El text especifica com entre el mesos de setembre a gener d’aquest curs 2012-2013 s’ha produït aquesta davallada del nivell d’utilització del menjador en relació al mateix període del curs passat. També alerta que en alguns centres la demanda ha arribat a caure un 39%, 4 de cada 10 nens.

Aquesta minva ha fet que les empreses que tenen adjudicats els serveis de menjador volguessin aplicar linealment la menor demanda a les hores d’ajudants amb un total de 145 hores diàries en el conjunt de les bressols municipals. Segons l’IMEB “s’ha treballat per tal que l’ajust fos inferior, i en tot cas no afectés a la qualitat del servei; de manera que la situació final suposa una reducció de només 48 hores diàries en el conjunt de les EBM (el 33% de la davallada real).”

En qualsevol cas del total de 94 bressols de l’ajuntament les empreses de serveis han rebaixat els horaris dels seus treballadors en prop de la meitat. Concretament en 45 escoles. A la resta, 49 centres, s’ha mantingut el mateix horari.

Respecte als costos de monitoratge per al proper curs l’informe assegura que “s’espera que augmentin en funció del IPC, mentre que els d’alimentació també s’espera que creixin en funció al IPC”. En aquest punt el consistori assegura que l’augment de 2% de l’IVA, del 8 al 10%,, que es va aplicar el setembre passat “en principi s’assumirà per part de l’Administració”.

De tota manera el document no entra en la principal demanda de la Fapac i de les ampes, que és saber quins seran els preus totals pel curs vinent. Es limita a dir que “a dia d’avui la decisió sobre la revisió de preus per al proper curs no està presa encara a nivell general per part de l’Ajuntament.” Recordar que la Generalitat ha elevat un 20,4% els preus de les seves bressols pel curs 2013-2014.

 

 

L’Ajuntament de Barcelona no negociarà amb les families que han retingut la quota de les bressols. També notifica que les poden acabar embargant

L’Ajuntament de Barcelona, i concretament el regidor d’Educació Gerard Ardanuy, ha enviat una carta a totes les ampes de les bressols municipals on avisa que, si no es paguen les quotes, es procedirà a “traslladar l’expedient a l’Institut Municipal d’Hisenda perquè iniciï el procediment de recaptació executiva”. És la resposta a la retenció del pagament que prop de 400 families de nens i nenes de bressols han decidit realitzar per mirar de dialogar sobre les retallades que han patit.

I, que és la recaptació executiva? “Son aquell conjunt d’actuacions portades a terme per l’Administració tributària, per tal d’aconseguir el cobrament d’un deute de dret públic. Aquestes actuacions poden comportar fins i tot l’embargament de béns si el deute no és ingressat en el període de pagament reglamentàriament establert.”

Ardanuy acaba la missiva instant a les ampes a “que s’informi a les famílies de les consequències ” de la seva decisió.

Unes 400 families deixen de pagar les bressols a Barcelona en protesta per les retallades

Unes 400 famílies que porten als seus fills a les bressols municipals de Barcelona han deixat de pagar aquest mes de maig la seva quota a l’ajuntament. Ho fan en protesta per les retallades que el govern de Xavier Trias ha fet en la xarxa d’escoles de la ciutat. Volen forçar d’aquesta manera el diàleg amb el regidor d’Educació, Gerard Ardanuy, que fins ara no ha atès les reivindicacions del col·lectiu.

Els pares i mares no abonen els diners al consistori, si no que retenen els diners directament als comptes bancaris de les ampes, dipositant-lo davant notari (aquesta via l’han escollit 117 families) o de forma lliure. De moment l’ajuntament de Barcelona ha deixat d’ingressar uns 120.000 euros.

Les famílies han registrat les cartes referents a la retenció de les quotes al propi ajuntament, a la plaça Sant Miquel, aquesta tarda a les 18h com a primer acte de protesta. Part dels equips de les escoles (educadores, educadores de suport, cuineres, feineres) els acompanyin per donar-los suport. Ara la pilota està al terrat de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i especialment del seu regidor d’Educació, Gerard Ardanuy.

Més de la meitat de centres per a gent gran promesos pel govern a Barcelona estan paralitzats

La crisi i les retallades han afectat especialment a la construcció d’equipaments socials i educatius per part de la Generalitat. La ciutat de Barcelona no ha estat una excepció i l’estat de construcció de residències i centres de dia per a gent gran en conveni amb l’Ajuntament està molt ralentitzat. Així, i segons dades del propi departament de Benestar i Família  5 dels 9 equipaments pendents estan actualment sense iniciar o aturats.

Aquí teniu el detall:

  • RGG Can Ferrero: Sense iniciar
  • RGG Benavent: Sense iniciar
  • RGG Pere Virgili: Sense iniciar
  • RGG Mercat del Guinardó: En construcció (paralitzat de facto)
  • RGG I CDGG Molí Via Favència: Obres acabades
  • RGG i CDGG Bon Pastor: En funcionament
  • RGG i CDGG Sant Andreu: Sense iniciar
  • RGG Alchemika: En construcció
  • CDGG Sant Antoni: En funcionament

Els compromisos de Rigau amb Barcelona

En una setmana de mobilitzacions del sector educatiu per les retallades fem un repàs de les obres que el departament d’Irene Rigau té pendents a la ciutat de Barcelona. En concret els centres que ara estan en barracons i s’han de traslladar a un nou edifici, noves construccions i promeses. Trobem CEIP’s i Instituts, i també la clàssica situació on l’Ajuntament no ha posat encara a disposició el solar per fer el nou centre, cas de La Maquinista i Els Encants. Són dades del departament d’Ensenyament.

–  Escola Mediterrània: s’estan executant les obres de construcció i la previsió d’acabament és el setembre de 2013. Per tant, entrarà en funcionament el curs 2013/2014.

–  Escola Can Fabra: es va aprovar per Acord de Govern, el 20 de novembre de 2012, l’execució de les obres. En aquests moments s’està redactant el projecte executiu i la previsió d’acabament és per l’any 2015.

– Escola La Maquinista: s’està redactant el projecte bàsic juntament amb el planejament de la zona, si bé, cal que l’Ajuntament de Barcelona posi el solar a disposició de la Generalitat de Catalunya.

– Escola Els Encants: el solar no està posat a disposició de la Generalitat de Catalunya per part de l’Ajuntament, però aquest avança amb la redacció del projecte bàsic juntament amb la planificació global de la Plaça de les Glòries.

– Escola Congrés Indians: el Departament d’Ensenyament ha acordat amb la comunitat educativa que d’aquí a dos cursos el centre es traslladarà a l’edifici de l’Escola Rosa dels Vents.

– Escola Univers: l’Ajuntament de Barcelona està redactant el projecte executiu.

–  El Departament d’Ensenyament té previst crear, el curs 2016-2017, l’Institut Viladomat, l’Institut Fluvià, i l’Institut Fabra i Coats.

–  S’ha redactat el projecte executiu per la construcció de l’Institut Angeleta Ferrer.

Mares i pares de les bressols municipals deixaran de pagar les quotes en protesta per la política educativa de Xavier Trias

Moltes famílies que porten als seus fills a les escoles bressols municipals de Barcelona han decidit no pagar les quotes a partir del mes vinent en protesta pels canvis, retallades i incompliments que, al seu parer, ha realitzat el consistori de Xavier Trias. Aquests pares i mares, agrupats al col.lectiu Ampes Bressol Barcelona, denuncien que durant el curs han vist, entre d’altres greuges, com s’han pujat les aportacions que han de fer o com els sous dels treballadors han estat retallats. Es senten desamparades ja que aquests canvis s’han fet sense avisar ni negociar. Consideren que afecten a la qualitat de l’ensenyament i critiquen la manca de diàleg per part del regidor d’Educació, Gerard Ardanuy.

Per mirar de forçar el diàleg han decidit tirar endavant aquesta mesura dràstica, retenir les quotes que, puntualment, sempre s’han liquidat. Tenen molt clar queno és un no vull pagar” sinó només retenir els diners destinats al pagament de l’escolarització i menjador dels infants en espera d’una resposta satisfactòria

El col.lectiu d’Ampes s’ha assessorat amb un conegut despatx d’advocats especialista en temes socials, que els ha indicat la viabilitat de la mesura, sempre que hi hagi una sèrie de garanties, com ara un registre notarial.

Dipositar el rebuts d’un servei en comptes d’abonar-los directament és una pràctica que ja es va donar als anys 90 a Catalunya. Durant la coneguda com “Guerra de l’Aigua” milers de families van pagar aquest servei bàsic en un compte corrent al banc sense les taxes i impostos que consideraven excessius.