232.000 catalans han deixat de tenir assegurança mèdica privada als darrers 4 anys

La crisi econòmica ha motivat que 232.000 catalans hagin optat per deixar de pagar una assegurança médica privada. Així ho indica la comparativa entre les dades de l’enquesta de Salut de la Generalitat del 2010 i la del 2013, feta pública ahir. En concret l’any 2010 el 27,3% de la població general tenia doble cobertura sanitària. 2.050.776 persones tenien assegurança privada ara fa 4 anys. Al 2013 el percentatge s’ha reduit al 24,1%, 1.818.827 catalans que encara mantenen aquesta despesa. La reducció és del 11,4% total.

El fet que 232.ooo persones hagin optat en exclusiva per la sanitat pública als últims 4 anys ha tensionat encara més un servei que ha patit fortes retallades per part del govern de CiU.

Anuncis

Sous Artur Mas i el seu govern

RECTIFICACIÓ

Aquesta és la informació referenciada pel departament de Governació a la seva plana web sobre els sous del govern al 2012 i, al costat, la del 2014, on si s’especifica el descompte de la paga extra.

Retribucions anuals dels alts càrrecs entre els pressupostos 2012 (prorrogats al 2013) i els de 2014

Sous alts càrrecs elspassosperduts Sous Pressupostos 2014

Els catalans a l’espera d’una operació de cor augmenten entre un 85% i un 74% segons el tipus d’intervenció

El número de catalans a l’espera d’una intervenció al cor ha augmentat amb les retallades entre un 85% i un 74%, segons el tipus d’intervenció. Així ho indiquen les dades que el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha enviat al Parlament.

En elles es veu com els pacients a l’espera d’una intervenció de cirurgia valvular han passat de 240 al 2011 a 628 a l’abril d’enguany. Aixó significa un augment del 85% i amb només les dades dels primers 4 mesos de l’any. Pel que fa a les operacions coronàries els malalts a l’espera també fins a l’abril són 195, quan al 2011 eren 112. L’augment és d’un 74%.

Espera intervencions de cor a Catalunya elspassosperduts

L’Hospital de Sant Pau farà pisos de luxe a Sarrià

L’Hospital de Sant Pau ha decidit invertir 327.000 euros en condicionar pel seu lloguer 4 pisos a la zona alta de Barcelona. La finca en qüestió, el nº20 del carrer Tres Torres, és propietat des de fa molts anys del patronat, que ara ha decidit reformar per dedicar-la al lloguer. 3 dels habitatges són de 116 metres quadrats mentre que l’ultim  és de 75 metres amb una terrassa de 53 metres quadrats. La inversió no escatima en despeses ni detalls:

“L’objecte d’aquest projecte és la reforma interior, millora i modernització de quatre habitatges: Pral.1ª, Pral.2ª, 2on.1ª i 3er., adequar les seves instal·lacions a les condicions i normatives actuals, així com millorarl’aïllament tèrmic i acústic necessari en la seva envolvent. Es proposa una reforma interior completa, en la qual no es modifica la volumetria, ni l’estat de càrregues de l’edifici. S’afecta a la totalitat de les superfícies dels habitatges mencionats.

S’enderroquen la majoria de les divisions no estructurals per redistribuir l’habitatge. El propòsit és reubicar la cuina i els banys, redimensionar passadissos i millorar els accessos a les habitacions per tal de tenir unes superfícies adequades a l’ús. Es renoven la totalitat de les instal·lacions interiors d’electricitat, fontaneria, gas i calefacció. Es repararan les fusteries interiors i exteriors existents que es conservin i en algun cas es substituiran, mantenint l’estil i el caràcter de la construcció existent.

Pel que fa als paviments, es renovaran amb parquet en sales i dormitoris i s’utilitzarà gres porcel·lànic en les zones de serveis. Es realitzarà una nova impermeabilització i pavimentació de la terrassa d’us privatiu de la planta 3ª.”

Emplaçament pisos luxe Sant Pau elspassosperduts                              Pisos luxe Sant Pau

Boi Ruiz confia que la intervenció de Sant Pau, demanada per la “judicialització” de la situació, serveixi per tirar endavant el “Pla de Viabilitat”

El conseller de Salut diu en una resposta parlamentària que les denuncies judicials contra el Pla de Viabilitat de l’Hospital de Sant Pau són la raó que han portat al Patronat a demanar la seva intervenció. Confia que així tiri endavant amb “seguretat jurídica”.

“El patronat de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau està aplicant un Pla de Viabilitat Econòmica per tal de garantir la sostenibilitat del centre després dels resultats negatius de l’any 2011. L’aplicació de les mesures previstes en aquest Pla ha donat lloc a una situació de conflicte judicialitzat permanent que el Patronat valora que pot posar en perill els impactes d’aquestes millores sobre els resultats econòmics i, en conseqüència, dificultar l’assoliment de l’equilibri econòmic que garanteixi la continuïtat del centre.

Atesa aquesta situació, el Patronat va acordar demanar la intervenció de la Fundació al Protectorat de Fundacions per tal d’assegurar la seguretat jurídica de totes aquelles decisions que pugui prendre el patronat en el desplegament de l’esmentat pla de viabilitat –d’acord amb la normativa que li és d’aplicació com a entitat que forma part del sector públic de la Generalitat de Catalunya-, de qualsevol altra decisió dirigida a assolir la viabilitat econòmica financera i l’equilibri pressupostari de la institució, i garantir al mateix temps la seva governabilitat durant el temps en què es mantingui aquesta situació de conflictivitat que pot bloquejar l’assoliment de l’equilibri econòmic i posar en risc la continuïtat d’aquest centre sanitari de primer nivell.”

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

La Generalitat es planteja retallar entre un 50% i un 15% el sou dels directius de les empreses públiques

El govern de CiU estudia retallar els sous dels alts càrrecs de manera que cobrin com a màxim uns 80 mil euros. Això pot significar una pèrdua que oscil·la entre el 50 i el 15% del sou que perceben bona part dels directius del gran entramat de societats que encara conserva la Generalitat. La retallada es materialitza en una esmena que ha introduït el grup parlamentari de la federació a una proposta de resolució al Parlament d’ERC. Vol “incloure a l’avantprojecte de la Llei de pressupostos 2013 una previsió que estableixi que les retribucions salarials per al directius del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en cap cas puguin superar les retribucions dels òrgans superiors i alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.” Això vol dir, agafant l’escala salarial de la Generalitat, que en cap cas aquests càrrecs podran cobrar més de 79.651 euros, que és el que percep l’alt càrrec més ben pagat, el secretari general d’un departament.

Sous alts càrrecs elspassosperduts
Si la mesura tira endavant i anant al terreny del concret el director de TV3, Eugeni Sallent, perdrà el 52% del seu sou (ara cobra 164.965 euros), el responsable de la CCMA, Brauli Duart un 38,6% (ara cobra 129.678) i el director de Catalunya Ràdio, Fèlix Riera, un 25% . Si seguim a la CCMA tots els directors d’àrea o de departament perdran entre el 32% i el 25% de la seva retribució. I un altre exemple. El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí , percebria un 30% menys (ara cobra 113.737).

El govern de CiU ha retallat un 60% l’assistència sanitària als presos catalans. Hi ha centres, com la Model, on el percentatge frega el 90%

La Generalitat ha reduït la despesa dedicada a atenció sanitària dels reclusos de Catalunya un 60% des que CiU governa. Mentre l’any 2010 es dedicaven prop de 4 milions d’euros al 2013 es de 2,5 milions. La xifra de presos només ha baixat en 427 reclusos, de 10.520 a 10.093. Això vol dir que la despesa per intern ha passat de 380 eurpos a l’any a 249 euros.

Per partides on més ha retallat la conselleria de Justícia ha estat en medicaments, concretament un 75% passant de 3,72 milions al 2010 a 2,12 milions aquest 2013. L’atenció odontològica ha baixat un 40%. Així ho indiquen dades de la direcció general de Serveis Penitenciàris a les que ha tingut accés elspassosperduts.

Hi ha casos on l’estalvi ha arribat a fregar el 90%. És el cas de les presons més poblades, com la Model o Can Brians.

                                             Assistència sanitària 2010       Assistència sanitària 2013    Retallada

Centres

Barcelona (Model)                        702.945€                                              375.209€                     87,3%

Can Brians 1                                      799.518€                                             437.536€                     82,7%

Can Brians 2                                      594.147€                                             433.888€                     49,3%

Quatre Camins                                 602.247€                                             378.603€                     46,7%

 

Font: El·laboració pròpia a partir dades del departament de Justícia

Despesa sanitària presos elspassosperduts

 

Les retallades fan que les operacions als principals hospitals catalans baixin un 11%

Els centres hospitalaris més importants de Catalunya han reduït la seva activitat d’intervencions quirúrgiques en un 11% entre el 2010 i el 2012. Així ho indiquen dades del departament de Salut a les que ha tingut accés elspassosperduts. Això vol dir que 1 de cada 10 pacients d’aquests hospitals no ha estat atés.

La davallada més important s’ha produit al centre de referència del Baix Llobregat, Bellvitge. Mentre que al 2010 va fer 18.941 operacions al 2012 va acabar amb 16.400, un  15,4% menys.

 

     Hospital            Intervencions 2010            Intervencions 2012                    Reducció

 

Vall d’Hebrón              29.211                                            27.102                        -7,8%

 

Clínic                               21.194                                            19.488                        -8,7%

 

Bellvitge                          18.941                                            16.400                        -15,4%

 

Sabadell                          16.424                                            15.038                         -9,2%

 

Sant Pau                         15.861                                             14.095                         -12,5%

 

Font: El·laboració pròpia a partir de dades enviades pel departament de Salut al Parlament

 

 

 

El govern de CiU ha retallat 3.660 milions de les antigues pessetes a l’Hospital de Sant Pau

El departament de Salut ha rebaixat la seva aportació a l’Hospital de Sant Pau en 22 milions d’euros (3.660 milions de les antigues pessetes) des de la seva inauguració l’any 2009. Així ho indiquen les dades dels contractes programes entre el Servei Català de la Salut amb l’administració del centre. La retallada, concretament, ha estat d’un 8%, passant de 251,6 milions al 2009 a 229,6 milions al 2012.

Hospital Sant Pau elspassosperduts

Els Mossos de Barcelona, àrea metropolitana i trànsit patrullen amb una quarta part menys de vehicles

La reducció del parc mòbil dels Mossos d’Esquadra arriba a punts preocupants a l’àrea més poblada que vigilen, Barcelona i la seva àrea metropolitana, i a una de les seccions cabdals de la policia catalana, la de Trànsit. Segons dades del departament d’Interior des del 2010 i fins ara els mossos han perdut a la ciutat de Barcelona 49 vehicles, a la regió Metropolitana Nord (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, etc) 92 i a la Metropolitana Sud (Hospitalet, Cornellà, etc…) 69. Les xifres globals ens diuen que mentre al 2010 la policia podia vigilar tota aquesta zona amb 919 vehicles ara ho fa amb 709, una quarta part menys (un 23,2% concretament).

Les dades de trànsit a nivell de tot Catalunya també són força aclaridores. De 309 s’ha passat a 240 vehicles, 69 menys i un altra 23% de pèrdua percentual.

Reducció cotxes Mossos elspassosperduts

 

Des del 2010 i fins aquest 2013 els Mossos d’Esquadra han passat de tenir un parc mòbil de 2.579 vehicles a un de 2.223. Són 356 menys, la majoria a Barcelona i a la seva àrea metropolitana (210).